AkvaArt AKVA_ART

kodeliste

Fiskeridirektoratet Erstattet

Kodeliste for arter generert fra kodeverdier i WFS-tjeneste: http://kart.fiskeridir.no/wfs.aspx?service=wfs&request=getcapabilities -lag 4 - lag 18 - lag 606
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Abbor Abbor
Akkar Akkar
Amerikansk hummer Amerikansk hummer
Arctic sea ice amphipod Arctic sea ice amphipod
Arktisk knurrulke Arktisk knurrulke
Berggylt Berggylt
Bergnebb Bergnebb
Bladtare Bladtare
Blæretang Blæretang
Blåkveite Blåkveite
Blåskjell Blåskjell
Blåstål Blåstål
Blåsteinbit Blåsteinbit
Breiflabb Breiflabb
Brisling Brisling
Brosme Brosme
Brungylt Brungylt
Brunpølse Brunpølse
Butare Butare
Butt sandskjell Butt sandskjell
Chalky macoma Chalky macoma
Dorade Dorade
Draugtare Draugtare
Drøbakkråkebolle Drøbakkråkebolle
Edelkreps ferskvann Edelkreps ferskvann
Fagerving Fagerving
Fingertare Fingertare
Fjærehinne uspes Fjærehinne uspes
Flekksteinbit Flekksteinbit
Gapeflyndre Gapeflyndre
Gjedde Gjedde
Glattulke Glattulke
Gråsteinbit Gråsteinbit
Greenland smoothcockle Greenland smoothcockle
Gressgylt Gressgylt
Grisetang Grisetang
Grønlandsbutare Grønlandsbutare
Grønngylt Grønngylt
Grønnsjøpiggsvin Grønnsjøpiggsvin
Grønsekkdyr Grønsekkdyr
Gullfisk Gullfisk
Guppy Guppy
Hågjel Hågjel
Hairy cockle Hairy cockle
Haneskjell Haneskjell
Harpeskjell Harpeskjell
Havabbor Havabbor
Havål Havål
Havmus Havmus
Havsalat Havsalat
Havsil Havsil
Hestereke Hestereke
Hestmakrell Hestmakrell
Hjerteskjell Hjerteskjell
Hummer Hummer
Hvitting Hvitting
Hyse Hyse
Kandisk bekkerøye Kandisk bekkerøye
Karpe Karpe
Kaurtang Kaurtang
Knapptang Knapptang
Knivskjell Knivskjell
Knurr Knurr
Kolmule Kolmule
Kongekrabbe Kongekrabbe
Kongsnegl Kongsnegl
Kråkebolle Kråkebolle
Krill Krill
Krinakrabbe Krinakrabbe
Krokulke Krokulke
Krusflik Krusflik
Kuskjell Kuskjell
Kutling Kutling
Kveite Kveite
Lake Lake
Laks Laks
Laksesild Laksesild
Lange Lange
Langpigget kråkebolle Langpigget kråkebolle
Leirkutling Leirkutling
Liten kantnål Liten kantnål
Lodde Lodde
Lomre Lomre
Lusuer Lusuer
Lyr Lyr
Lysing Lysing
Makrell Makrell
Makrellstørje Makrellstørje
Martaum Martaum
Muddertrollkreps Muddertrollkreps
Nilmunruger Nilmunruger
Nipigget stingsild Nipigget stingsild
Nordisk lysprikkfisk Nordisk lysprikkfisk
Nordlig knurrulke Nordlig knurrulke
Ørret Ørret
O-skjell O-skjell
Østers Østers
Øyepål Øyepål
Paddetorsk Paddetorsk
Pigghå Pigghå
Piggskate Piggskate
Piggvar Piggvar
Polartorsk Polartorsk
Pollpryd Pollpryd
Pollris Pollris
Purpurfjærehinne Purpurfjærehinne
Regnbueørret Regnbueørret
Reke Reke
Reke dypvanns Reke dypvanns
Reke av Palaemonidaeslekten Reke av Palaemonidaeslekten
Reke av Pandalusslekten Reke av Pandalusslekten
Rød kråkebolle Rød kråkebolle
Rød sjøpølse Rød sjøpølse
Rødnebb Rødnebb
Rødsleipe Rødsleipe
Rødspette Rødspette
Rognkjeks felles Rognkjeks felles
Røye Røye
Russisk stør oppdrett Russisk stør oppdrett
Rutet teppeskjell Rutet teppeskjell
Sagtang Sagtang
Sandflyndre Sandflyndre
Sandkutling Sandkutling
Sandskjell Sandskjell
Saueskjell Saueskjell
Sauetang Sauetang
Sebrafisk Sebrafisk
Sei Sei
Sekkdyr Sekkdyr
Sibirsk stør oppdrett Sibirsk stør oppdrett
Sik ferskvann Sik ferskvann
Sild Sild
Sjøkreps Sjøkreps
Sjøris Sjøris
Skjeggtorsk Skjeggtorsk
Skrubbe Skrubbe
Slettvar Slettvar
Slimål Slimål
Småflekket rødhai Småflekket rødhai
Smal agaralge Smal agaralge
Smal fjærehinne Smal fjærehinne
Småsil Småsil
Smørflyndre Smørflyndre
Snabeluer Snabeluer
Snøkrabbe Snøkrabbe
Søl Søl
Steinboreskjell Steinboreskjell
Sterlet stør oppdrett Sterlet stør oppdrett
Stillehavsøsters Stillehavsøsters
Stillehavsreke Tropisk reke Stillehavsreke Tropisk reke
Stingsild Stingsild
Stor kantnål Stor kantnål
Storsil Storsil
Stort kamskjell Stort kamskjell
Stortare Stortare
Strandkrabbe Strandkrabbe
Strandsnegl Strandsnegl
Sukkertare Sukkertare
Suter Suter
Svarthå Svarthå
Svartkluft Svartkluft
Svartkutling Svartkutling
Tangkutling Tangkutling
Tarmgrønske Tarmgrønske
Taskekrabbe Taskekrabbe
Tobis og annen sil Tobis og annen sil
Tornulke Tornulke
Torsk Torsk
Trepigget stingsild Trepigget stingsild
Trollkrabbe Trollkrabbe
Tunge Tunge
Tykkleppet multe Tykkleppet multe
Uer Uer
Uer vanlig Uer vanlig
Urskjell Urskjell
Vanlig åttearmet blekksprut Vanlig åttearmet blekksprut
Vanlig fjærehinne Vanlig fjærehinne
Vanlig grønndusk Vanlig grønndusk
Vanlig korstroll Vanlig korstroll
Vanlig ulke Vanlig ulke
Vorteflik Vorteflik
Ål Ål
Skolest Skolest
Krabbe Krabbe
Blålange Blålange
Annen Annen
Kamskjell Kamskjell
Verdi Navn Beskrivelse
Abbor
Akkar
Amerikansk hummer
Arctic sea ice amphipod
Arktisk knurrulke
Berggylt
Bergnebb
Bladtare
Blæretang
Blåkveite
Blåskjell
Blåstål
Blåsteinbit
Breiflabb
Brisling
Brosme
Brungylt
Brunpølse
Butare
Butt sandskjell
Chalky macoma
Dorade
Draugtare
Drøbakkråkebolle
Edelkreps ferskvann
Fagerving
Fingertare
Fjærehinne uspes
Flekksteinbit
Gapeflyndre
Gjedde
Glattulke
Gråsteinbit
Greenland smoothcockle
Gressgylt
Grisetang
Grønlandsbutare
Grønngylt
Grønnsjøpiggsvin
Grønsekkdyr
Gullfisk
Guppy
Hågjel
Hairy cockle
Haneskjell
Harpeskjell
Havabbor
Havål
Havmus
Havsalat
Havsil
Hestereke
Hestmakrell
Hjerteskjell
Hummer
Hvitting
Hyse
Kandisk bekkerøye
Karpe
Kaurtang
Knapptang
Knivskjell
Knurr
Kolmule
Kongekrabbe
Kongsnegl
Kråkebolle
Krill
Krinakrabbe
Krokulke
Krusflik
Kuskjell
Kutling
Kveite
Lake
Laks
Laksesild
Lange
Langpigget kråkebolle
Leirkutling
Liten kantnål
Lodde
Lomre
Lusuer
Lyr
Lysing
Makrell
Makrellstørje
Martaum
Muddertrollkreps
Nilmunruger
Nipigget stingsild
Nordisk lysprikkfisk
Nordlig knurrulke
Ørret
O-skjell
Østers
Øyepål
Paddetorsk
Pigghå
Piggskate
Piggvar
Polartorsk
Pollpryd
Pollris
Purpurfjærehinne
Regnbueørret
Reke
Reke dypvanns
Reke av Palaemonidaeslekten
Reke av Pandalusslekten
Rød kråkebolle
Rød sjøpølse
Rødnebb
Rødsleipe
Rødspette
Rognkjeks felles
Røye
Russisk stør oppdrett
Rutet teppeskjell
Sagtang
Sandflyndre
Sandkutling
Sandskjell
Saueskjell
Sauetang
Sebrafisk
Sei
Sekkdyr
Sibirsk stør oppdrett
Sik ferskvann
Sild
Sjøkreps
Sjøris
Skjeggtorsk
Skrubbe
Slettvar
Slimål
Småflekket rødhai
Smal agaralge
Smal fjærehinne
Småsil
Smørflyndre
Snabeluer
Snøkrabbe
Søl
Steinboreskjell
Sterlet stør oppdrett
Stillehavsøsters
Stillehavsreke Tropisk reke
Stingsild
Stor kantnål
Storsil
Stort kamskjell
Stortare
Strandkrabbe
Strandsnegl
Sukkertare
Suter
Svarthå
Svartkluft
Svartkutling
Tangkutling
Tarmgrønske
Taskekrabbe
Tobis og annen sil
Tornulke
Torsk
Trepigget stingsild
Trollkrabbe
Tunge
Tykkleppet multe
Uer
Uer vanlig
Urskjell
Vanlig åttearmet blekksprut
Vanlig fjærehinne
Vanlig grønndusk
Vanlig korstroll
Vanlig ulke
Vorteflik
Ål
Skolest
Krabbe
Blålange
Annen
Kamskjell
Name Description Code value
Abbor
Akkar
Amerikansk hummer
Arctic sea ice amphipod
Arktisk knurrulke
Berggylt
Bergnebb
Bladtare
Blæretang
Blåkveite
Blåskjell
Blåstål
Blåsteinbit
Breiflabb
Brisling
Brosme
Brungylt
Brunpølse
Butare
Butt sandskjell
Chalky macoma
Dorade
Draugtare
Drøbakkråkebolle
Edelkreps ferskvann
Fagerving
Fingertare
Fjærehinne uspes
Flekksteinbit
Gapeflyndre
Gjedde
Glattulke
Gråsteinbit
Greenland smoothcockle
Gressgylt
Grisetang
Grønlandsbutare
Grønngylt
Grønnsjøpiggsvin
Grønsekkdyr
Gullfisk
Guppy
Hågjel
Hairy cockle
Haneskjell
Harpeskjell
Havabbor
Havål
Havmus
Havsalat
Havsil
Hestereke
Hestmakrell
Hjerteskjell
Hummer
Hvitting
Hyse
Kandisk bekkerøye
Karpe
Kaurtang
Knapptang
Knivskjell
Knurr
Kolmule
Kongekrabbe
Kongsnegl
Kråkebolle
Krill
Krinakrabbe
Krokulke
Krusflik
Kuskjell
Kutling
Kveite
Lake
Laks
Laksesild
Lange
Langpigget kråkebolle
Leirkutling
Liten kantnål
Lodde
Lomre
Lusuer
Lyr
Lysing
Makrell
Makrellstørje
Martaum
Muddertrollkreps
Nilmunruger
Nipigget stingsild
Nordisk lysprikkfisk
Nordlig knurrulke
Ørret
O-skjell
Østers
Øyepål
Paddetorsk
Pigghå
Piggskate
Piggvar
Polartorsk
Pollpryd
Pollris
Purpurfjærehinne
Regnbueørret
Reke
Reke dypvanns
Reke av Palaemonidaeslekten
Reke av Pandalusslekten
Rød kråkebolle
Rød sjøpølse
Rødnebb
Rødsleipe
Rødspette
Rognkjeks felles
Røye
Russisk stør oppdrett
Rutet teppeskjell
Sagtang
Sandflyndre
Sandkutling
Sandskjell
Saueskjell
Sauetang
Sebrafisk
Sei
Sekkdyr
Sibirsk stør oppdrett
Sik ferskvann
Sild
Sjøkreps
Sjøris
Skjeggtorsk
Skrubbe
Slettvar
Slimål
Småflekket rødhai
Smal agaralge
Smal fjærehinne
Småsil
Smørflyndre
Snabeluer
Snøkrabbe
Søl
Steinboreskjell
Sterlet stør oppdrett
Stillehavsøsters
Stillehavsreke Tropisk reke
Stingsild
Stor kantnål
Storsil
Stort kamskjell
Stortare
Strandkrabbe
Strandsnegl
Sukkertare
Suter
Svarthå
Svartkluft
Svartkutling
Tangkutling
Tarmgrønske
Taskekrabbe
Tobis og annen sil
Tornulke
Torsk
Trepigget stingsild
Trollkrabbe
Tunge
Tykkleppet multe
Uer
Uer vanlig
Urskjell
Vanlig åttearmet blekksprut
Vanlig fjærehinne
Vanlig grønndusk
Vanlig korstroll
Vanlig ulke
Vorteflik
Ål
Skolest
Krabbe
Blålange
Annen
Kamskjell

Vis AkvaArt i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1