Fortøyningstype Type FORTØYNINGSTYPE

kodeliste

Geovekst Gyldig

type fortøyningsinnretning
Navn Beskrivelse Kodeverdi
annen Annen type fortøyningsinnretning annen
bøye fortøyningsbøye bøye
mantel Søyleformet pullert. Trosser kan festes i hvilken som helst retning ut fra mantel. mantel
pullert pullert pullert
ring fortøyningsring ring
slipphake Krok med hengsel og en bøyle som kan slås til side for å åpnes. slipphake
Verdi Navn Beskrivelse
annen Annen type fortøyningsinnretning
bøye fortøyningsbøye
mantel Søyleformet pullert. Trosser kan festes i hvilken som helst retning ut fra mantel.
pullert pullert
ring fortøyningsring
slipphake Krok med hengsel og en bøyle som kan slås til side for å åpnes.
Name Description Code value
annen
bøye
mantel
pullert
ring
quick release hook quick release hook

Vis Fortøyningstype i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1