Navn;Beskrivelse;Kodeverdi;Navn engelsk;Beskrivelse engelsk;Kodeverdi engelsk Europaveg;;E;6979;;6979 Riksveg;;R;9844;;9844 Fylkesveg;;F;6980;;6980 Kommunal veg;;K;6981;;6981 Privat veg;;P;6982;;6982 Skogsbilveg;;S;6983;;6983 GangSykkelveg;;G;6984;;6984 B;;B;6985;;6985 T;;T;6986;;6986