Territorialgrense TerritorialBoundary TERRITORIALGRENSE

objekttype

Kartverket Gyldig

avgrensning i havet av statens suverenitetsområde, beregnet 12 nm (22 224 m) utenfor og parallelt med grunnlinjen

Vis Territorialgrense i NVDB Datakatalog