Posisjonskvalitet

datatype

Norsk institutt for bioøkonomi Ukjent

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
målemetode metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss Målemetode 1..1
nøyaktighet punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm Integer 0..1
synbarhet hvor godt den kartlagte detalj var synbar ved kartleggingen Synbarhet 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Målemetode 1..1
Integer 0..1
Synbarhet 0..1
Name Type English Description
målemetode Målemetode
nøyaktighet Integer
synbarhet Synbarhet

Vis Posisjonskvalitet i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Målemetode 1 ..1
Integer 0 ..1
Synbarhet 0 ..1