GeologiskAlder GeologicAge

kodeliste

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Gyldig

alderen av en bergart forteller hvor lang tid som er gått siden den ble dannet. Navn på geologisk periode/epoke for det tidsrom en geologisk lagrekke ble dannet
the age of a rock tells how long ago it was formed. Name of geological period/epoch for the period of time in which a geological stratigraphic sequence was formed
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Subatlantisk i dag - 2500 C14 år BP 1
Sen Holocen i dag - 2500 C14 år BP 5
Subboreal 2500 - 5000 C14 år BP 10
Atlantisk 5000 - 8000 C14 år BP 15
Midt Holocen 2500 - 8000 C14 år BP 20
Boreal 8000 - 9000 C14 år BP 25
Preboreal 9000 - 10000 C14 år BP 30
Tidlig Holocen 8000 - 10000 C14 år BP 35
Holocen i dag - 10000 C14 år BP 40
Yngre Dryas 10000 - 11000 C14 år BP 45
Allerød 11000 - 12000 C14 år BP 50
Eldre Dryas 12000 - 12200 C14 år BP 55
Bølling 12000 - 13000 C14 år BP 60
Sen Weichsel, C14 år BP 10000 - 24000 C14 år BP 65
Sen Weichsel, Kalenderår 11500 - 27000 Kalenderår BP 70
Midt Weichsel 27000 - 74000 Kalenderår BP 75
Tidlig Weichsel 74000 - 117000 Kalenderår BP 80
Weichselian 11500 - 117000 Kalenderår BP 85
Eemian 117000 - 130000 Kalenderår BP 90
Sen Pelistocen 11500 - 130000 Kalenderår BP 95
Saale (Drenthe) 0.13 - 0.19 mill. år BP 100
Wacken 0.19 - 0.25 mill. år BP 105
Fuhne 0.25 - 0.30 mill. år BP 110
Reinsdorf 0.30 - 0.34 mill. år BP 115
Kald fase 0.34 - 0.35 mill. år BP 120
Holstein 0.35 - 0.43 mill. år BP 125
Elster 1, 2 og 3 0.43 - 0.56 mill. år BP 130
Cromerian 0.56 - 0.73 mill. år BP 135
Midt Pleistocene 0.13 - 0.73 mill. år BP 140
Bavelian 0.73 - ca. 1.0 mill. år BP 145
Menapian 1.0 - 1.1 mill. år BP 150
Waalian 1.1 - 1.3 mill. år BP 155
Eburonian 1.3 - 1.7 mill. år BP 160
Tiglian 1.7 - 2.2 mill. år BP 165
Praetiglian 2.2 - 2.5 mill. år BP 170
Tidlig Pleistocen 0.73 - 2.5 mill. år BP 175
Pleistocen 0.01 - 2.5 mill. år BP 180
KVARTÆR i dag - 2.5 mill. år BP 200
Piacenz 1.64 - 3.6 mill. år BP 205
Senpliocen 1.64 - 3.6 mill. år BP 210
Zancle' 3.6 - 5.3 mill. år BP 215
Tidligpliocen 3.4 - 5.3 mill. år BP 220
PLIOCEN 1.64 - 5.5 mill. år BP 225
Messin 5.3 - 7.1 mill. år BP 230
Torton 7.1 - 11.2 mill. år BP 235
Senmiocen 5.3 - 11.2 mill. år BP 240
Serravalle 11.2 - 14.8 mill. år BP 245
Mellommiocen 11.2 - 16.4 mill. år BP 250
Langh 13.8 - 16 mill. år BP 255
Burdigal 16 - 20.04 mill. år BP 260
Aquitan 20.5 - 23.8 mill. år BP 265
Tidligmiocen 16.4 - 23.8 mill. år BP 270
MIOCEN 5.3 - 23.8 mill. år BP 275
NEOGEN 1.8 - 23.8 mill. år BP 280
Chatt 23.8 - 28.5 mill. år BP 285
Senoligocen 23.8 - 28.5 mill. år BP 290
Rupel 28.5 - 33.7 mill. år BP 295
Tidligoligocen 28.5 - 33.7 mill. år BP 300
OLIGOCEN 23.8 - 33.7 mill. år BP 305
Priabon 33.7 - 37.0 mill. år BP 310
Seneocen 33.7 - 37.0 mill. år BP 315
Barton 37.0 - 41.3 mill. år BP 320
Lutet 41.3 - 49.0 mill. år BP 325
Mellomeocen 37.0 - 49.0 mill. år BP 330
Ypres 49.0 - 54.8 mill. år BP 335
Tidligeocen 49.0 - 54.8 mill. år BP 340
EOCEN 33.7 - 54.8 mill. år BP 345
Thanet 54.8 - 57.9 mill. år BP 350
Seland 57.9 - 61.0 mill. år BP 355
Senpaleocen 54.8 - 65.5 mill. år BP 360
Dan 61.0 - 65.0 mill. år BP 365
Tidligpaleocen 61.0 - 65.0 mill. år BP 370
PALEOCEN 54.8 - 65 mill. år BP 375
Paleogen 23.8 - 65 mill. år BP 380
TERTIÆR 1.8 - 65 mill. år BP 385
KENOZOIKUM 0.01 - 65.0 mill. år BP 390
Maastricht 65.0 - 71.3 mill. år BP 395
Campan 71.3 - 83.5 mill. år BP 400
Santon 83.5 - 85.8 mill. år BP 405
Coniac 85.8 - 89.0 mill. år BP 410
Turon 89.0 - 93.5 mill. år BP 415
Cenoman 93.5 - 98.9 mill. år BP 420
Senkritt 65.0 - 98.9 mill. år BP 425
Alb 98.9 - 112.2 mill. år BP 430
Apt 112.2 - 121 mill. år BP 435
Barreme 121 - 127 mill. år BP 440
Hauterive 127 - 132 mill. år BP 445
Valangin 132 - 136.5 mill. år BP 450
Ryazan 136.5 - 142 mill. år BP 455
Tidligkritt 98.9 - 142 mill. år BP 460
KRITT 65 - 142 mill. år BP 465
Kimmeridge 150.7 - 154.1 mill. år BP 475
Oxford 154.1 - 159.4 mill. år BP 480
Senjura 142.0 - 159.4 mill. år BP 485
Callov 159.4 - 164.4 mill. år BP 490
Bathon 164.4 - 169.2 mill. år BP 495
Bajoc 167.7 - 171.6 mill. år BP 500
Aalen 171.6 - 175.6 mill. år BP 505
Mellomjura 159.4 - 180.1 mill. år BP 510
Toarc 180.1 - 189.6 mill. år BP 515
Pliensbach 183 - 189.6 mill. år BP 520
Sinemur 195.3 - 201.3 mill. år BP 525
Hettang 201.9 - 205.7 mill. år BP 530
Tidligjura 180.1 - 205.7 mill. år BP 535
JURA 142 - 205.7 mill. år BP 540
Rhæt 205.7 - 209.6 mill. år BP 545
Nor 209.6 - 220.7 mill. år BP 550
Kam 220.7 - 227.4 mill. år BP 555
Sentrias 205.7 - 227.4 mill. år BP 560
Ladin 227.4 - 234.3 mill. år BP 565
Anis 234.3 - 241.7 mill. år BP 570
Mellomtrias 227.4 - 241.7 mill. år BP 575
Olenek 241.7 - 244.8 mill. år BP 580
Indus 244.8 - 248.2 mill. år BP 585
Tidligtrias 241.7 - 248.2 mill. år BP 590
TRIAS 205.7 - 248.2 mill. år BP 595
MESOZOIKUM 65.0 - 248.2 mill. år BP 600
Tatar 248.2 - 252.1 mill. år BP 605
Ufim-Kazan 252.1 - 256.0 mill. år BP 610
Senperm 248.2 - 256.0 mill. år BP 615
Kungur 256 - 260 mill. år BP 620
Artinsk 260 - 269 mill. år BP 625
Sakmar 284.4 - 294.6 mill. år BP 630
Assel 282 - 290 mill. år BP 635
Tidligperm 270 - 299 mill. år BP 640
PERM 248.5 - 290.0 mill. år BP 645
Gzel 290.0 - 296.5 mill. år BP 650
Kasimov 296.5 - 303 mill. år BP 655
Moskva 303 - 311 mill. år BP 660
Bashkir 311 - 323 mill. år BP 665
Senkarbon 290 - 323 mill. år BP 670
Serpukhov 323 - 327 mill. år BP 675
Vise' 327 - 342 mill. år BP 680
Tournais 345.3 - 359.24 mill. år BP 685
Tidligkarbon 323 - 354 mill. år BP 690
KARBON 290 - 354 mill. år BP 695
Famenne 354 - 364 mill. år BP 700
Frasne 364 - 370 mill. år BP 705
Sendevon 254 - 370 mill. år BP 710
Givet 370 - 380 mill. år BP 715
Eifel 380 - 391 mill. år BP 720
Mellomdevon 370 - 391 mill. år BP 725
Ems 391 - 400 mill. år BP 730
Prag 400 - 412 mill. år BP 735
Lochkov 412 - 417 mill. år BP 740
Tidligdevon 391 - 417 mill. år BP 745
DEVON 354 - 417 mill. år BP 750
Pridoli 417 - 419 mill. år BP 755
Ludlow 419 - 423 mill. år BP 760
Sensilur 417 - 423 mill. år BP 765
Wenlock 423 - 428 mill. år BP 770
Llandovery 428 - 443 mill. år BP 775
Tidligsilur 428 - 443 mill. år BP 780
SILUR 417 - 443 mill. år BP 785
Ashgill 443 - 449 mill. år BP 790
Caradoc 449 - 458 mill. år BP 795
Senordovicium 443 - 458 mill. år BP 800
Llandeilo 458 - 464 mill. år BP 805
Llanvirn 464 - 470 mill. år BP 810
Mellomordovicium 458 - 470 mill. år BP 815
Arenig 470 - 485 mill. år BP 820
Tremadoc 485 - 495 mill. år BP 825
Tidligordovicium 470 - 495 mill. år BP 830
ORDOVICIUM 443 - 495 mill. år BP 835
Senkambrium 495 - 505 mill. år BP 840
Mellomkambrium 505 - 518 mill. år BP 845
Lena 518 - 524 mill. år BP 850
Atdaban 524 - 530 mill. år BP 855
Tommot 530 - 534 mill. år BP 860
Nemakit-Daldyn 534 - 545 mill. år BP 865
Tidligkambrium 518 - 545 mill. år BP 870
KAMBRIUM 495 - 545 mill. år BP 875
PALEOZOIKUM 248.5 - 545 mill. år BP 880
VENDIUM 545 - 650 mill. år BP 885
Senrifeikum 650 - 1000 mill. år BP 890
Senproterozoikum 545 - 1000 mill. år BP 895
Mellomrifeikum 1000 - 1400 mill. år BP 900
Tidligproterozoikum 1600 - 2500 mill. år BP 905
RIFEIKUM 650 - 1600 mill. år BP 910
Mellomproterozoikum 1000 - 1600 mill. år BP 915
Tidligarkeikum 3400 - 4000 mill. år BP 920
ARKEIKUM 2500 - 4000 mill. år BP 925
PRISKOIKUM 4000 - 4500 mill. år BP 930
PREKAMBRIUM 545 - 4500 mill. år BP 935
Verdi Navn Beskrivelse
Subatlantisk i dag - 2500 C14 år BP
Sen Holocen i dag - 2500 C14 år BP
Subboreal 2500 - 5000 C14 år BP
Atlantisk 5000 - 8000 C14 år BP
Midt Holocen 2500 - 8000 C14 år BP
Boreal 8000 - 9000 C14 år BP
Preboreal 9000 - 10000 C14 år BP
Tidlig Holocen 8000 - 10000 C14 år BP
Holocen i dag - 10000 C14 år BP
Yngre Dryas 10000 - 11000 C14 år BP
Allerød 11000 - 12000 C14 år BP
Eldre Dryas 12000 - 12200 C14 år BP
Bølling 12000 - 13000 C14 år BP
Sen Weichsel, C14 år BP 10000 - 24000 C14 år BP
Sen Weichsel, Kalenderår 11500 - 27000 Kalenderår BP
Midt Weichsel 27000 - 74000 Kalenderår BP
Tidlig Weichsel 74000 - 117000 Kalenderår BP
Weichselian 11500 - 117000 Kalenderår BP
Eemian 117000 - 130000 Kalenderår BP
Sen Pelistocen 11500 - 130000 Kalenderår BP
Saale (Drenthe) 0.13 - 0.19 mill. år BP
Wacken 0.19 - 0.25 mill. år BP
Fuhne 0.25 - 0.30 mill. år BP
Reinsdorf 0.30 - 0.34 mill. år BP
Kald fase 0.34 - 0.35 mill. år BP
Holstein 0.35 - 0.43 mill. år BP
Elster 1, 2 og 3 0.43 - 0.56 mill. år BP
Cromerian 0.56 - 0.73 mill. år BP
Midt Pleistocene 0.13 - 0.73 mill. år BP
Bavelian 0.73 - ca. 1.0 mill. år BP
Menapian 1.0 - 1.1 mill. år BP
Waalian 1.1 - 1.3 mill. år BP
Eburonian 1.3 - 1.7 mill. år BP
Tiglian 1.7 - 2.2 mill. år BP
Praetiglian 2.2 - 2.5 mill. år BP
Tidlig Pleistocen 0.73 - 2.5 mill. år BP
Pleistocen 0.01 - 2.5 mill. år BP
KVARTÆR i dag - 2.5 mill. år BP
Piacenz 1.64 - 3.6 mill. år BP
Senpliocen 1.64 - 3.6 mill. år BP
Zancle' 3.6 - 5.3 mill. år BP
Tidligpliocen 3.4 - 5.3 mill. år BP
PLIOCEN 1.64 - 5.5 mill. år BP
Messin 5.3 - 7.1 mill. år BP
Torton 7.1 - 11.2 mill. år BP
Senmiocen 5.3 - 11.2 mill. år BP
Serravalle 11.2 - 14.8 mill. år BP
Mellommiocen 11.2 - 16.4 mill. år BP
Langh 13.8 - 16 mill. år BP
Burdigal 16 - 20.04 mill. år BP
Aquitan 20.5 - 23.8 mill. år BP
Tidligmiocen 16.4 - 23.8 mill. år BP
MIOCEN 5.3 - 23.8 mill. år BP
NEOGEN 1.8 - 23.8 mill. år BP
Chatt 23.8 - 28.5 mill. år BP
Senoligocen 23.8 - 28.5 mill. år BP
Rupel 28.5 - 33.7 mill. år BP
Tidligoligocen 28.5 - 33.7 mill. år BP
OLIGOCEN 23.8 - 33.7 mill. år BP
Priabon 33.7 - 37.0 mill. år BP
Seneocen 33.7 - 37.0 mill. år BP
Barton 37.0 - 41.3 mill. år BP
Lutet 41.3 - 49.0 mill. år BP
Mellomeocen 37.0 - 49.0 mill. år BP
Ypres 49.0 - 54.8 mill. år BP
Tidligeocen 49.0 - 54.8 mill. år BP
EOCEN 33.7 - 54.8 mill. år BP
Thanet 54.8 - 57.9 mill. år BP
Seland 57.9 - 61.0 mill. år BP
Senpaleocen 54.8 - 65.5 mill. år BP
Dan 61.0 - 65.0 mill. år BP
Tidligpaleocen 61.0 - 65.0 mill. år BP
PALEOCEN 54.8 - 65 mill. år BP
Paleogen 23.8 - 65 mill. år BP
TERTIÆR 1.8 - 65 mill. år BP
KENOZOIKUM 0.01 - 65.0 mill. år BP
Maastricht 65.0 - 71.3 mill. år BP
Campan 71.3 - 83.5 mill. år BP
Santon 83.5 - 85.8 mill. år BP
Coniac 85.8 - 89.0 mill. år BP
Turon 89.0 - 93.5 mill. år BP
Cenoman 93.5 - 98.9 mill. år BP
Senkritt 65.0 - 98.9 mill. år BP
Alb 98.9 - 112.2 mill. år BP
Apt 112.2 - 121 mill. år BP
Barreme 121 - 127 mill. år BP
Hauterive 127 - 132 mill. år BP
Valangin 132 - 136.5 mill. år BP
Ryazan 136.5 - 142 mill. år BP
Tidligkritt 98.9 - 142 mill. år BP
KRITT 65 - 142 mill. år BP
Kimmeridge 150.7 - 154.1 mill. år BP
Oxford 154.1 - 159.4 mill. år BP
Senjura 142.0 - 159.4 mill. år BP
Callov 159.4 - 164.4 mill. år BP
Bathon 164.4 - 169.2 mill. år BP
Bajoc 167.7 - 171.6 mill. år BP
Aalen 171.6 - 175.6 mill. år BP
Mellomjura 159.4 - 180.1 mill. år BP
Toarc 180.1 - 189.6 mill. år BP
Pliensbach 183 - 189.6 mill. år BP
Sinemur 195.3 - 201.3 mill. år BP
Hettang 201.9 - 205.7 mill. år BP
Tidligjura 180.1 - 205.7 mill. år BP
JURA 142 - 205.7 mill. år BP
Rhæt 205.7 - 209.6 mill. år BP
Nor 209.6 - 220.7 mill. år BP
Kam 220.7 - 227.4 mill. år BP
Sentrias 205.7 - 227.4 mill. år BP
Ladin 227.4 - 234.3 mill. år BP
Anis 234.3 - 241.7 mill. år BP
Mellomtrias 227.4 - 241.7 mill. år BP
Olenek 241.7 - 244.8 mill. år BP
Indus 244.8 - 248.2 mill. år BP
Tidligtrias 241.7 - 248.2 mill. år BP
TRIAS 205.7 - 248.2 mill. år BP
MESOZOIKUM 65.0 - 248.2 mill. år BP
Tatar 248.2 - 252.1 mill. år BP
Ufim-Kazan 252.1 - 256.0 mill. år BP
Senperm 248.2 - 256.0 mill. år BP
Kungur 256 - 260 mill. år BP
Artinsk 260 - 269 mill. år BP
Sakmar 284.4 - 294.6 mill. år BP
Assel 282 - 290 mill. år BP
Tidligperm 270 - 299 mill. år BP
PERM 248.5 - 290.0 mill. år BP
Gzel 290.0 - 296.5 mill. år BP
Kasimov 296.5 - 303 mill. år BP
Moskva 303 - 311 mill. år BP
Bashkir 311 - 323 mill. år BP
Senkarbon 290 - 323 mill. år BP
Serpukhov 323 - 327 mill. år BP
Vise' 327 - 342 mill. år BP
Tournais 345.3 - 359.24 mill. år BP
Tidligkarbon 323 - 354 mill. år BP
KARBON 290 - 354 mill. år BP
Famenne 354 - 364 mill. år BP
Frasne 364 - 370 mill. år BP
Sendevon 254 - 370 mill. år BP
Givet 370 - 380 mill. år BP
Eifel 380 - 391 mill. år BP
Mellomdevon 370 - 391 mill. år BP
Ems 391 - 400 mill. år BP
Prag 400 - 412 mill. år BP
Lochkov 412 - 417 mill. år BP
Tidligdevon 391 - 417 mill. år BP
DEVON 354 - 417 mill. år BP
Pridoli 417 - 419 mill. år BP
Ludlow 419 - 423 mill. år BP
Sensilur 417 - 423 mill. år BP
Wenlock 423 - 428 mill. år BP
Llandovery 428 - 443 mill. år BP
Tidligsilur 428 - 443 mill. år BP
SILUR 417 - 443 mill. år BP
Ashgill 443 - 449 mill. år BP
Caradoc 449 - 458 mill. år BP
Senordovicium 443 - 458 mill. år BP
Llandeilo 458 - 464 mill. år BP
Llanvirn 464 - 470 mill. år BP
Mellomordovicium 458 - 470 mill. år BP
Arenig 470 - 485 mill. år BP
Tremadoc 485 - 495 mill. år BP
Tidligordovicium 470 - 495 mill. år BP
ORDOVICIUM 443 - 495 mill. år BP
Senkambrium 495 - 505 mill. år BP
Mellomkambrium 505 - 518 mill. år BP
Lena 518 - 524 mill. år BP
Atdaban 524 - 530 mill. år BP
Tommot 530 - 534 mill. år BP
Nemakit-Daldyn 534 - 545 mill. år BP
Tidligkambrium 518 - 545 mill. år BP
KAMBRIUM 495 - 545 mill. år BP
PALEOZOIKUM 248.5 - 545 mill. år BP
VENDIUM 545 - 650 mill. år BP
Senrifeikum 650 - 1000 mill. år BP
Senproterozoikum 545 - 1000 mill. år BP
Mellomrifeikum 1000 - 1400 mill. år BP
Tidligproterozoikum 1600 - 2500 mill. år BP
RIFEIKUM 650 - 1600 mill. år BP
Mellomproterozoikum 1000 - 1600 mill. år BP
Tidligarkeikum 3400 - 4000 mill. år BP
ARKEIKUM 2500 - 4000 mill. år BP
PRISKOIKUM 4000 - 4500 mill. år BP
PREKAMBRIUM 545 - 4500 mill. år BP
Name Type Description Code value
Subatlantic <undefined> present - 2500 C14 years BP Subatlantic
Late Holocene <undefined> present - 2500 C14 years BP Late Holocene
Sub-Boreal <undefined> 2500 - 5000 C14 years BP Sub-Boreal
Atlantic <undefined> 5000 - 8000 C14 years BP Atlantic
Middle Holocene <undefined> 2500 - 8000 C14 years BP Middle Holocene
Boreal <undefined> 8000 - 9000 C14 years BP Boreal
Pre-Boreal <undefined> 9000 - 10000 C14 years BP Pre-Boreal
Early Holocene <undefined> 8000 – 10000 C14 years BP Early Holocene
Holocene <undefined> present – 10000 years BP Holocene
Younger Dryas <undefined> 10000 – 11000 C14 years BP Younger Dryas
Allerød <undefined> 11000 – 12000 C14 years BP Allerød
Elder Dryas <undefined> 12000 – 12200 C14 years BP Elder Dryas
Bølling <undefined> 12000 – 13000 C14 years BP Bølling
Sen Weichsel, C14 år BP <undefined>
Sen Weichsel, Kalenderår <undefined>
Middle Weichselian <undefined> 27000 – 74000 calendar years BP Middle Weichselian
Early Weichselian <undefined> 74000 –117000 calendar years BP Early Weichselian
Weichselian <undefined> 11500 – 117000 calendar years BP Weichselian
Eemian <undefined> 117000 – 130000 calendar years BP Eemian
Late Pleistocene <undefined> 11500 – 130000 calendar years BP Late Pleistocene
Saalian (Drenthe) <undefined> 0.13 – 0.19 million years BP Saalian (Drenthe)
Wacken <undefined> 0.19 – 0.25 million years BP Wacken
Fuhne <undefined> 0.25 – 0.30 million years BP Fuhne
Reinsdorf <undefined> 0.30 – 0.34 million years BP Reinsdorf
Cool phase <undefined> 0.34 – 0.35 million years BP Cool phase
Holstein <undefined> 0.35 – 0.43 million years BP Holstein
Elster 1, 2 and 3 <undefined> 0.43 – 0.56 million years BP Elster 1, 2 and 3
Cromerian <undefined> 0.56 – 0.73 million years BP Cromerian
Middle Pleistocene <undefined> 0.13 – 0.73 million years BP Middle Pleistocene
Bavelian <undefined> 0.73 – approx. 1.0 million years BP Bavelian
Menapian <undefined> 1.0 – 1.1 million years BP Menapian
Waalian <undefined> 1.1 – 1.3 million years BP Waalian
Eburonian <undefined> 1.3 – 1.7 million years BP Eburonian
Tiglian <undefined> 1.7 – 2.2 million years BP Tiglian
Praetiglian <undefined> 2.2 – 2.5 million years BP Praetiglian
Early Pleistocene <undefined> 0.73 – 2.5 million years BP Early Pleistocene
Pleistocene <undefined> 0.01 – 2.5 million years BP Pleistocene
QUATERNARY <undefined> present – 2.5 million years BP QUATERNARY
Piacenzian <undefined> 1.64 - 3.6 million years BP Piacenzian
Late Pliocene <undefined> 1.64 - 3.6 million years BP Late Pliocene
Zanclean <undefined> 3.6 - 5.3 million years BP Zanclean
Early Pliocene <undefined> 3.4 - 5.3 million years BP Early Pliocene
PLIOCENE <undefined> 1.64 - 5.5 million years BP PLIOCENE
Messinian <undefined> 5.3 - 7.1 million years BP Messinian
Tortonian <undefined> 7.1 - 11.2 million years BP Tortonian
Late Miocene <undefined> 5.3 - 11.2 million years BP Late Miocene
Serravallian <undefined> 11.2 - 14.8 million years BP Serravallian
Middle Miocene <undefined> 11.2 - 16.4 million years BP Middle Miocene
Langhian <undefined> 13.8 – 16 million years BP Langhian
Burdigalian <undefined> 16 - 20 million years BP Burdigalian
Aquitanian <undefined> 20.5 - 23.8 million years BP Aquitanian
Early Miocene <undefined> 16.4 - 23.8 million years BP Early Miocene
MIOCENE <undefined> 5.3 - 23.8 million years BP MIOCENE
NEOGENE <undefined> 1.8 - 23.8 million years BP NEOGENE
Chattian <undefined> 23.8 - 28.5 million years BP Chattian
Late Oligocene <undefined> 23.8 - 28.5 million years BP Late Oligocene
Rupelian <undefined> 28.5 - 33.7 million years BP Rupelian
Early Oligocene <undefined> 28.5 - 33.7 million years BP Early Oligocene
OLIGOCENE <undefined> 23.8 - 33.7 million years BP OLIGOCENE
Priabonian <undefined> 33.7 - 37.0 million years BP Priabonian
Late Eocene <undefined> 33.7 - 37.0 million years BP Late Eocene
Bartonian <undefined> 37.0 - 41.3 million years BP Bartonian
Lutetian <undefined> 41.3 - 49.0 million years BP Lutetian
Middle Eocene <undefined> 37.0 - 49.0 million years BP Middle Eocene
Ypresian <undefined> 49.0 - 54.8 million years BP Ypresian
Early Eocene <undefined> 49.0 - 54.8 million years BP Early Eocene
EOCENE <undefined> 33.7 - 54.8 million years BP EOCENE
Thanetian <undefined> 54.8 - 57.9 million years BP Thanetian
Selandian <undefined> 57.9 - 61.0 million years BP Selandian
Late Paleocene <undefined> 54.8 - 65.5 million years BP Late Paleocene
Danian <undefined> 61.0 - 65.0 million years BP Danian
Early Paleocene <undefined> 61.0 - 65.0 million years BP Early Paleocene
PALEOCENE <undefined> 54.8 - 65 million years BP PALEOCENE
Paleogene <undefined> 23.8 - 65 million years BP Paleogene
TERTIARY <undefined> 1.8 - 65 million years BP TERTIARY
CENOZOIC <undefined> 0.01 - 65.0 million years BP CENOZOIC
Maastrichtian <undefined> 65.0 - 71.3 million years BP Maastrichtian
Campanian <undefined> 71.3 - 83.5 million years BP Campanian
Santonian <undefined> 83.5 - 85.8 million years BP Santonian
Coniacian <undefined> 85.8 - 89.0 million years BP Coniacian
Turonian <undefined> 89.0 - 93.5 million years BP Turonian
Cenomanian <undefined> 93.5 - 98.9 million years BP Cenomanian
Late Cretaceous <undefined> 65.0 - 98.9 million years BP Late Cretaceous
Albian <undefined> 98.9 - 112.2 million years BP Albian
Aptian <undefined> 112.2 - 121 million years BP Aptian
Barremian <undefined> 121 - 127 million years BP Barremian
Hauterivian <undefined> 127 - 132 million years BP Hauterivian
Valanginian <undefined> 132 - 136.5 million years BP Valanginian
Ryazan <undefined> 136.5 - 142 million years BP Ryazan
Early Cretaceous <undefined> 98.9 - 142 million years BP Early Cretaceous
CRETACEOUS <undefined> 65 - 142 million years BP CRETACEOUS
Kimmeridgian <undefined> 150.7 - 154.1 million years BP Kimmeridgian
Oxfordian <undefined> 154.1 - 159.4 million years BP Oxfordian
Late Jurassic <undefined> 142.0 - 159.4 million years BP Late Jurassic
Callovian <undefined> 159.4 - 164.4 million years BP Callovian
Bathonian <undefined> 164.4 - 169.2 million years BP Bathonian
Bajocian <undefined> 167.7 - 171.6 million years BP Bajocian
Aalenian <undefined> 171.6 - 175.6 million years BP Aalenian
Middle Jurassic <undefined> 159.4 - 180.1 million years BP Middle Jurassic
Toarcian <undefined> 180.1 - 189.6 million years BP Toarcian
Pliensbachian <undefined> 183 – 189.6 million years BP Pliensbachian
Sinemurian <undefined> 195.3 - 201.9 million years BP Sinemurian
Hettangian <undefined> 201.9 - 205.7 million years BP Hettangian
Early Jurassic <undefined> 180.1 - 205.7 million years BP Early Jurassic
JURASSIC <undefined> 142 - 205.7 million years BP JURASSIC
Rhaetian <undefined> 205.7 - 209.6 million years BP Rhaetian
Norian <undefined> 209.6 - 220.7 million years BP Norian
Carnian <undefined> 220.7 - 227.4 million years BP Carnian
Late Triassic <undefined> 205.7 - 227.4 million years BP Late Triassic
Ladinian <undefined> 227.4 - 234.3 million years BP Ladinian
Anisian <undefined> 234.3 - 241.7 million years BP Anisian
Middle Triassic <undefined> 227.4 - 241.7 million years BP Middle Triassic
Olenekian <undefined> 241.7 - 244.8 million years BP Olenekian
Induan <undefined> 244.8 - 248.2 million years BP Induan
Early Triassic <undefined> 241.7 - 248.2 million years BP Early Triassic
TRIASSIC <undefined> 205.7 - 248.2 million years BP TRIASSIC
MESOZOIC <undefined> 65.0 - 248.2 million years BP MESOZOIC
Tatarian <undefined> 248.2 - 252.1 million years BP Unit name abandoned, see ICS 2004 Tatarian
Ufimian-Kazanian <undefined> 252.1 - 256.0 million years BP Unit name abandoned, see ICS 2004 Ufimian-Kazanian
Late Permian <undefined> 248.2 - 256.0 million years BP Late Permian
Kungurian <undefined> 256 - 260 million years BP Unit name abandoned, see ICS 2004 Kungurian
Artinskian <undefined> 260 - 269 million years BP Unit name abandoned, see ICS 2004 Artinskian
Sakmarian <undefined> 284.4 – 294.6 million years BP Sakmarian
Asselian <undefined> 282 - 290 million years BP Asselian
Early Permian <undefined> 270 - 299 million years BP Early Permian
PERMIAN <undefined> 248.5 - 290.0 million years BP PERMIAN
Gzhelian <undefined> 290.0 - 296.5 million years BP Gzhelian
Kasimovian <undefined> 296.5 - 303 million years BP Kasimovian
Moscovian <undefined> 303 - 311 million years BP Moscovian
Bashkirian <undefined> 311 - 323 million years BP Bashkirian
Carboniferous, Pennsylvanian <undefined> 290 - 323 million years BP Carboniferous, Pennsylvanian
Serpukhovian <undefined> 323 - 327 million years BP Serpukhovian
Viséan <undefined> 327 - 342 million years BP Viséan
Tournaisian <undefined> 345.3 - 359.2 million years BP Tournaisian
Carboniferous, Mississippian <undefined> 323 - 354 million years BP Carboniferous, Mississippian
CARBONIFEROUS <undefined> 290 - 354 million years BP CARBONIFEROUS
Famennian <undefined> 354 - 364 million years BP Famennian
Frasnian <undefined> 364 - 370 million years BP Frasnian
Late Devonian <undefined> 254 - 370 million years BP Late Devonian
Givetian <undefined> 370 - 380 million years BP Givetian
Eifelian <undefined> 380 - 391 million years BP Eifelian
Middle Devonian <undefined> 370 - 391 million years BP Middle Devonian
Emsian <undefined> 391 - 400 million years BP Emsian
Pragian <undefined> 400 - 412 million years BP Pragian
Lochkovian <undefined> 412 - 417 million years BP Lochkovian
Early Devonian <undefined> 391 - 417 million years BP Early Devonian
DEVONIAN <undefined> 354 - 417 million years BP DEVONIAN
Pridoli <undefined> 417 - 419 million years BP Pridoli
Ludlow <undefined> 419 - 423 million years BP Ludlow
Late Silurian <undefined> 417 - 423 million years BP Late Silurian
Wenlock <undefined> 423 - 428 million years BP Wenlock
Llandovery <undefined> 428 - 443 million years BP Llandovery
Early Silurian <undefined> 428 - 443 million years BP Early Silurian
SILURIAN <undefined> 417 - 443 million years BP SILURIAN
Ashgill <undefined> 443 - 449 million years BP Unit name abandoned, see ICS 2004 Ashgill
Caradocian <undefined> 449 - 458 million years BP Unit name abandoned, see ICS 2004 Caradocian
Late Ordovician <undefined> 443 - 458 million years BP Late Ordovician
Llandeilo (now Darriwilian?) <undefined> 458 - 464 million years BP Unit name abandoned, see ICS 2004 Llandeilo (now Darriwilian?)
Llanvirn (now Dapingian?) <undefined> 464 - 470 million years BP Unit name abandoned, see ICS 2004 Llanvirn (now Dapingian?)
Middle Ordovician <undefined> 458 - 470 million years BP Middle Ordovician
Arenig <undefined> 470 - 485 million years BP Unit name abandoned, see ICS 2004 Arenig
Tremadocian <undefined> 485 - 495 million years BP Tremadocian
Early Ordovician <undefined> 470 - 495 million years BP Early Ordovician
ORDOVICIAN <undefined> 443 - 495 million years BP ORDOVICIAN
Late Cambrian <undefined> 495 - 505 million years BP Late Cambrian
Middle Cambrian <undefined> 505 - 518 million years BP Middle Cambrian
Lenian <undefined> 518 - 524 million years BP Unit name abandoned, see ICS 2004 Lenian
Atdabanian <undefined> 524 - 530 million years BP Unit name abandoned, see ICS 2004 Atdabanian
Tommotian <undefined> 530 - 534 million years BP Tommotian
Nemakit-Daldynian <undefined> 534 - 545 million years BP Nemakit-Daldynian
Early Cambrian <undefined> 518 - 545 million years BP Early Cambrian
CAMBRIAN <undefined> 495 - 545 million years BP CAMBRIAN
PALEOZOIC <undefined> 248.5 - 545 million years BP PALEOZOIC
VENDIAN <undefined> 545 - 650 million years BP VENDIAN
Late Riphean <undefined> 650 - 1000 million years BP Late Riphean
Neoproterozoic <undefined> 545 - 1000 million years BP Neoproterozoic
Middle Riphean <undefined> 1000 - 1400 million years BP Middle Riphean
Paleoproterozoic <undefined> 1600 - 2500 million years BP Paleoproterozoic
RIPHEAN <undefined> 650 - 1600 million years BP RIPHEAN
Mesoproterozoic <undefined> 1000 - 1600 million years BP Mesoproterozoic
Early Archean <undefined> 3400 - 4000 million years BP Early Archean
ARCHEAN <undefined> 2500 - 4000 million years BP ARCHEAN
PRISCOAN <undefined> 4000 - 4500 million years BP PRISCOAN
PRECAMBRIAN <undefined> 545 - 4500 million years BP PRECAMBRIAN

Vis GeologiskAlder i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1