KulturminneDateringMetode KM_DATMET

kodeliste

Riksantikvaren Utkast

Metode brukt for å fastslå alder på kulturminne

Vis KulturminneDateringMetode i NVDB Datakatalog