Høydereferanse HeightReference HREF

kodeliste

Geovekst Erstattet

koordinatregistering utført på topp eller bunn av et objekt
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Høyden målt til foten av objektet Høyden målt til foten av objektet FOT
Høyden målt til toppen av objektet Høyden målt til toppen av objektet TOP
Ukjent Ukjent (benyttes ikke ved nyregistrering) UKJENT
Verdi Navn Beskrivelse
Høyden målt til foten av objektet Høyden målt til foten av objektet
Høyden målt til toppen av objektet Høyden målt til toppen av objektet
Ukjent Ukjent (benyttes ikke ved nyregistrering)
Name Type Description Code value
Height measured to the foot of the object <undefined> Height measured to the foot of the object
Height measured to the top of the object <undefined> Height measured to the top of the object
Unknown <undefined> Unknown

Vis Høydereferanse i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1