Skrivemåte

datatype

Kartverket Utkast

Her registreres en skrivemåte av stedsnavnet med opplysninger om status (godkjent/avslått/samlevedtak), anbefaling til offentlig bruk, løse tillegg, osv...
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
kortnavn Kortformen av skrivemåten. Brukes i matrikkelen og andre relaterte systemer. Maks 22 tegn. Gjelder adressenavn og adressetilleggsnavn. CharacterString 0..1
langnavn langform av alle skrivemåter avledet fra vanligste kasus for variasjonstillegg, kjernenavn og funksjonstillegg og med korrekt innbyrdes rekkefølge beskrevet i egenskapen rekkefølge. CharacterString 1..1
oppdateringsdato Dato for siste oppdatering av skrivemåten. DateTime 1..1
prioritertSkrivemåte denne skrivemåten er prioritert Boolean 1..1
registreringsdato Dato for første registrering. DateTime 1..1
rekkefølge Kode som beskriver rekkefølgen av kjernenavnet og variasjons- og funksjonstillegget, f.eks. V-K-F, K-V-F. Rekkefølgekode (kodeliste) 1..1
skrivemåtenummer Stedsnummer, stedsnavnsnummer og skrivemåtenummer skal sammen utgjøre en såkalt tematisk id som brukes av registerførere som opplslagsnummer. Identifikatoren ligner litt på Gnr/Bnr/Fnr. Skrivemåtenummer er et løpende nummer systemet gir skrivemåten som en identifikator. skrivemåtenummeret er kun unikt under ett stedsnavnsnummer og kan ikke brukes om igjen for dette stedsnavnet. Integer 1..1
skrivemåtestatus Henter gjeldende status (godkjent, vedtak, privat osv.) og prioritering for skrivemåten fra datatypen skrivemåtestatushistorikk, som er en aktiv historikk over statusendringer. SkrivemåtestatusKode (kodeliste) 1..1
statusdato Hentes fra fraDato på Skrivemåtestatushistorikk. En gyldighetsdato som forteller når en status startet, f.eks. datoen for et vedtak. Date 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
kortnavn CharacterString 0..1
langnavn CharacterString 1..1
oppdateringsdato DateTime 1..1
prioritertSkrivemåte Boolean 1..1
registreringsdato DateTime 1..1
rekkefølge Rekkefølgekode 1..1
skrivemåtenummer Integer 1..1
skrivemåtestatus SkrivemåtestatusKode 1..1
statusdato Date 1..1
Name Type English Description
kortnavn CharacterString
langnavn CharacterString
oppdateringsdato DateTime
prioritertSkrivemåte Boolean
registreringsdato DateTime
rekkefølge Rekkefølgekode
skrivemåtenummer Integer
skrivemåtestatus SkrivemåtestatusKode
statusdato Date

Vis Skrivemåte i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
CharacterString 0 ..1
CharacterString 1 ..1
DateTime 1 ..1
Boolean 1 ..1
DateTime 1 ..1
Rekkefølgekode 1 ..1
Integer 1 ..1
SkrivemåtestatusKode 1 ..1
Date 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Skrivemåte 1 kasuser KasusForSkrivemåte 1..*
assosiasjon Skrivemåte 1 dokumentasjon Dokumentasjon 1..*
assosiasjon Skrivemåte 0..1 normertFra Skrivemåte 0..*
assosiasjon Stedsnavn 1 skrivemåte Skrivemåte 1..*