Territorialfarvann TERRITORIALFARVANN

objekttype

Kartverket Gyldig

sone som dekker havområdet fra kystlinjen og ut til territorialgrensen, 12 nautiske mil utenfor og parallelt med grunnlinjen

Vis Territorialfarvann i NVDB Datakatalog