Gravdybde GRAVDYBDE

enumeration

Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Erstattet

enkel eller dobbelt dybde
Navn Beskrivelse Kodeverdi
enkelDybde grav som tilfredsstiller normert dybde for en kiste enkelDybde
dobbelDybde grav hvor det er åpnet for å sette ned to kister dobbelDybde
trippelDybde grav hvor det er åpnet for å sette ned tre kister Merknad: Ikke lenger tillatt i henhold til lovverket. trippelDybde
Verdi Navn Beskrivelse
enkelDybde grav som tilfredsstiller normert dybde for en kiste
dobbelDybde grav hvor det er åpnet for å sette ned to kister
trippelDybde grav hvor det er åpnet for å sette ned tre kister Merknad: Ikke lenger tillatt i henhold til lovverket.
Name Type English Description
enkelDybde
dobbelDybde
trippelDybde

Vis Gravdybde i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1