Navn;Beskrivelse;Kodeverdi;Navn engelsk;Beskrivelse engelsk;Kodeverdi engelsk Tørr bar veg;Tørr, bar veg ;Tørr bar veg;6460;;6460 Våt bar veg;Våt, bar veg;Våt bar veg;6461;;6461 Snø isbelagt veg;Snø / isbelagt veg;Snø isbelagt veg;6462;;6462 Delvis snø isbelagt veg;Delvis snø / isbelagt veg;Delvis snø isbelagt veg;6463;;6463 Glatt ellers;Glatt ellers;Glatt ellers;6464;;6464 Ukjent;ukjent;Ukjent;6465;;6465