GeolPavisningstype TypeOfGeolFindings GEOPÅVISNINGTYPE

kodeliste

Norges geologiske undersøkelse Gyldig

hvor sikkert et geologisk objekt er påvist i terrenget, eller hvilken metode som ligger til grunn for å påvisningen/registreringen
with what certainty a geological object has been identified in the terrain, or on which method the identification/registration is based
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Ikke spesifisert 0
Sikker påvisning/observasjon Avgrensningen eller registreringen av objektet er påvist eller observert i felt 1
Usikker påvisning/observasjon Ikke påvist/observert men antatt avgrensning/registrering av objekt 2
Konstruert avgrensing Tilfeldig plassert avgrensning og meget usikker. Benyttes blant annet under vann- eller breoverflater 3
Geofysisk tolket grense Avgrensing basert på geofysiske indikasjoner 4
Dårlig synlig avgrensning i terrenget Basert på generalisert tolkning av objekter med små innbyrdes variasjoner (f.eks. skille mellom tynt humusdekke og bart fjell, eller mellom to svært like bergarter 5
Overgangsmessig grense Glidende overgang mellom to bergarter, jordarter ol. 6
Tolket avgrensing/registrering Avgrensinger av geologisk objekt eller delobjekt fremkomet ved generalisering, samtolkning eller aggregering 7
Flyfototolket objekt eller delobjekt 8
Observasjon med usikker geografisk beliggenhet 9
Avgrensing ikke basert på geologi Der f.eks. en administrativ grense eller kystkontur har bidratt til avgrensing av et geologisk objekt 10
Avgrensning basert på prøvetaking 21
Avgrensning basert på seismikk 22
Avgrensning basert på detaljerte dybdedata Avgrensing ved bruk av multistråleekkolodd og/eller interferometrisk sonar 23
Avgrensning basert på backscatter data/sidescan.sonar 24
Avgrensning basert på prøvetaking og akustiske data/metoder 25
Avgrensning basert på akustiske data/metoder 26
Avgrensning basert på flere metoder/datatyper 27
Avgrensning basert på undervannsfoto og/eller -video 28
Avgrensning basert på akustiske data/metoder verifisert ved prøvetaking, foto o.l 29
Verdi Navn Beskrivelse
Ikke spesifisert
Sikker påvisning/observasjon Avgrensningen eller registreringen av objektet er påvist eller observert i felt
Usikker påvisning/observasjon Ikke påvist/observert men antatt avgrensning/registrering av objekt
Konstruert avgrensing Tilfeldig plassert avgrensning og meget usikker. Benyttes blant annet under vann- eller breoverflater
Geofysisk tolket grense Avgrensing basert på geofysiske indikasjoner
Dårlig synlig avgrensning i terrenget Basert på generalisert tolkning av objekter med små innbyrdes variasjoner (f.eks. skille mellom tynt humusdekke og bart fjell, eller mellom to svært like bergarter
Overgangsmessig grense Glidende overgang mellom to bergarter, jordarter ol.
Tolket avgrensing/registrering Avgrensinger av geologisk objekt eller delobjekt fremkomet ved generalisering, samtolkning eller aggregering
Flyfototolket objekt eller delobjekt
Observasjon med usikker geografisk beliggenhet
Avgrensing ikke basert på geologi Der f.eks. en administrativ grense eller kystkontur har bidratt til avgrensing av et geologisk objekt
Avgrensning basert på prøvetaking
Avgrensning basert på seismikk
Avgrensning basert på detaljerte dybdedata Avgrensing ved bruk av multistråleekkolodd og/eller interferometrisk sonar
Avgrensning basert på backscatter data/sidescan.sonar
Avgrensning basert på prøvetaking og akustiske data/metoder
Avgrensning basert på akustiske data/metoder
Avgrensning basert på flere metoder/datatyper
Avgrensning basert på undervannsfoto og/eller -video
Avgrensning basert på akustiske data/metoder verifisert ved prøvetaking, foto o.l
Name Type Description Code value
Not specified <undefined> Not specified
Certain identification/observation <undefined> The delimitation or registration of the object has been identified or observed in the field Certain identification/observation
Uncertain identification/observation <undefined> Not identified/observed; presumed delimitation/registration of object Uncertain identification/observation
Konstruert avgrensing <undefined>
Geophysically interpreted boundary <undefined> Delimitation based upon geophysical indications Geophysically interpreted boundary
Delimitation with poor visibility in the terrain <undefined> Based upon generalised interpretation of objects with small mutual variations (e.g., the distinction between a thin humus covering and exposed rock, or between two very similar types of rock Delimitation with poor visibility in the terrain
Transitional boundary <undefined> Where there is a gradual transition between two types of rock, soil types, etc. Transitional boundary
Tolket avgrensing/registrering <undefined>
Object or part of object interpreted from aerial photos <undefined> Object or part of object interpreted from aerial photos
Observation with uncertain geographic location <undefined> Observation with uncertain geographic location
Avgrensing ikke basert på geologi <undefined>
Delimitation based upon/bounded by sampling <undefined> Delimitation based upon/bounded by sampling
Delimitation based upon/bounded by seismic data <undefined> Delimitation based upon/bounded by seismic data
Delimitation based upon/bounded by detailed depth data <undefined> Delimitation by using a multi-beam echo sounder and/or interferometric sonar Delimitation based upon/bounded by detailed depth data
Delimitation based upon/bounded by backscatter data/sidescan sonar <undefined> Delimitation based upon/bounded by backscatter data/sidescan sonar
Delimitation based upon/bounded by sampling and acoustic data/methods <undefined> Delimitation based upon/bounded by sampling and acoustic data/methods
Delimitation based upon/bounded by acoustic data/methods <undefined> Delimitation based upon/bounded by acoustic data/methods
Delimitation based upon/bounded by more than one method/data types <undefined> Delimitation based upon/bounded by more than one method/data types
Delimitation based upon/bounded by underwater still photography and/or video <undefined> Delimitation based upon/bounded by underwater still photography and/or video
Avgrensning basert på akustiske data/metoder verifisert ved prøvetaking, foto o.l <undefined>

Vis GeolPavisningstype i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1