JaNei JANEI

kodeliste

Miljødirektoratet Foreslått

erstatter Boolsk True/False i produksjon av filer og tjenester
Navn Beskrivelse Kodeverdi
ja For at en vei klassifiseres som jenvt skal den ikke har sprekker med >1cm vidde og >2,5cm høydedifferens. ja
nei nei
Verdi Navn Beskrivelse
ja For at en vei klassifiseres som jenvt skal den ikke har sprekker med >1cm vidde og >2,5cm høydedifferens.
nei
Name Type Description Code value
ja <undefined>
nei <undefined>

Vis JaNei i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1