Barnehagetype BARNEHAGETYPE

kodeliste

Kartverket Gyldig

informasjon om barnehagen er åpen, ordinær eller en familiebarnehage
Navn Beskrivelse Kodeverdi
ÅpenBarnehage ÅpenBarnehage
Familiebarnehage Familiebarnehage
OrdinærBarnehage OrdinærBarnehage
Verdi Navn Beskrivelse
ÅpenBarnehage
Familiebarnehage
OrdinærBarnehage
Name Type Description Code value
ÅpenBarnehage CharacterString
Familiebarnehage CharacterString
OrdinærBarnehage CharacterString

Vis Barnehagetype i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
CharacterString 1 ..1
CharacterString 1 ..1
CharacterString 1 ..1