VA_Sluk

objekttype

Geovekst Gyldig

åpning med rist der overflatevann kan renne ned i avløpssystemet, ofte i forbindelse med vegsystemer

Vis VA_Sluk i NVDB Datakatalog