Navn;Beskrivelse;Kodeverdi;Navn engelsk;Beskrivelse engelsk;Kodeverdi engelsk Underjordsdrift;;1;;; Dagbrudd;;2;;; Dag- og underjordsdrift;;3;;; Knusing;;61;;; Knusing/sikting;;62;;; Knusing/sikting/vasking;;65;;; Sikting;;66;;; Sikting/vasking;;67;;; Vasking;;68;;; Annen driftsmetode;;69;;; Kildeutspring/grunnvannsutslag;;71;;; Vannforsyningsbrønn;;72;;; Observasjonsbrønn;;73;;; Sonderboring;;74;;;