OpprinnelsesType OPPRINNELSESTYPE

kodeliste

Artsdatabanken Erstattet

Hvilken type opprinnelse (dannelsesmåte) artsforekomsten har
Navn Beskrivelse Kodeverdi
LevendeIndivid Et levende individ LevendeIndivid
BelagtIndivid Et belegg, dvs et individ som er preparert og lagret i en samling BelagtIndivid
MaskinObservasjon Resultat av data samlet inn fra geografisk posisjonering fra GPS merka individer MaskinObservasjon
MenneskeligObservasjon Resultatet av en observasjon gjort av et menneske MenneskeligObservasjon
Foto Fotodokumentasjon av en artsforekomst Foto
Litteratur Dokumentasjon av artsforekomsten i en åpen og tilgjengelig litteraturpublikasjon Litteratur
GenSekvens Dokumentasjon ved en DNA-sekvens av artsforekomsten GenSekvens
PrediksjonsModellering Resultat av modellering av sannsynlige forekomster PrediksjonsModellering
StatistiskInnsamling Forekomster basert på statistiske samplingdesign StatistiskInnsamling
VitenskapeligAnalyse Forekomstareal basert på vitenskapelig analyse og ekspertestimat VitenskapeligAnalyse
IkkeOppgitt Opprinnelsestype er ikke oppgitt IkkeOppgitt
Lokalkunnskap Forekomstareal basert på lokalkjennskap Lokalkunnskap
Verdi Navn Beskrivelse
LevendeIndivid LevendeIndivid Et levende individ
BelagtIndivid BelagtIndivid Et belegg, dvs et individ som er preparert og lagret i en samling
MaskinObservasjon MaskinObservasjon Resultat av data samlet inn fra geografisk posisjonering fra GPS merka individer
MenneskeligObservasjon MenneskeligObservasjon Resultatet av en observasjon gjort av et menneske
Foto Foto Fotodokumentasjon av en artsforekomst
Litteratur Litteratur Dokumentasjon av artsforekomsten i en åpen og tilgjengelig litteraturpublikasjon
GenSekvens GenSekvens Dokumentasjon ved en DNA-sekvens av artsforekomsten
PrediksjonsModellering PrediksjonsModellering Resultat av modellering av sannsynlige forekomster
StatistiskInnsamling StatistiskInnsamling Forekomster basert på statistiske samplingdesign
VitenskapeligAnalyse VitenskapeligAnalyse Forekomstareal basert på vitenskapelig analyse og ekspertestimat
IkkeOppgitt IkkeOppgitt Opprinnelsestype er ikke oppgitt
Lokalkunnskap Lokalkunnskap Forekomstareal basert på lokalkjennskap
Name Type Description Code value
LivingSpecimen <undefined> LivingSpecimen
PreservedSpecimen <undefined> PreservedSpecimen
MachineObservation <undefined> MachineObservation
HumanObservation <undefined> HumanObservation
Photo <undefined> Photo
Literature <undefined> Literature
GeneSequence <undefined> GeneSequence
PredictionModeling <undefined> PredictionModeling
StatisticalSampling <undefined> StatisticalSampling
ScientificAnalysis <undefined> ScientificAnalysis
NotKnown <undefined> NotKnown
LocalOpinion <undefined> LocalOpinion

Vis OpprinnelsesType i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1