Rørgate

objekttype

Norges vassdrags- og energidirektorat Gyldig

Vannet føres gjennom en rørgate

Vis Rørgate i NVDB Datakatalog