Fylkesgrense CountyBoundary FYLKESGRENSE

objekttype

Kartverket Erstattet

avgrensning av fylke

Vis Fylkesgrense i NVDB Datakatalog