TypeAtkomst

kodeliste

Kartverket Gyldig

ulike atkomster i forhold til årstid (f.eks ikke vinterbrøytede veger). Senere kan en tenke seg å utvide med atkomst vareleveranse osv
Navn Beskrivelse Kodeverdi
atkomst generell atkomst, uavhengig av årstid atkomst
atkomstSommer atkomst sommerstid. Kan være en annen enn atkomst vinterstid pga ikke brøytede veger, båt-trafikk eller annet atkomstSommer
atkomstVinter atkomst vinterstid. Kan være en annen enn atkomst sommersstid pga ikke brøytede veger, båt-trafikk eller annet atkomstVinter
Verdi Navn Beskrivelse
atkomst generell atkomst, uavhengig av årstid
atkomstSommer atkomst sommerstid. Kan være en annen enn atkomst vinterstid pga ikke brøytede veger, båt-trafikk eller annet
atkomstVinter atkomst vinterstid. Kan være en annen enn atkomst sommersstid pga ikke brøytede veger, båt-trafikk eller annet
Name Type Description Code value
atkomst CharacterString
atkomstSommer CharacterString
atkomstVinter CharacterString

Vis TypeAtkomst i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
CharacterString 1 ..1
CharacterString 1 ..1
CharacterString 1 ..1