Forvaltningskategori BMFORVALTNINGSKATEGORI

kodeliste

Miljødirektoratet Utkast

kategorisering i ulike grader av forvaltningsinteresse. Inndelingen følger av utvalgskriteriene, slik at hvert utvalgskriterium medfører en bestemt forvaltningskategori.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Ansvarsarter 4
Arter av stor forvaltningsinteresse 2
Arter av særlig stor forvaltningsinteresse 1
Fremmede arter 3
Verdi Navn Beskrivelse
Ansvarsarter
Arter av stor forvaltningsinteresse
Arter av særlig stor forvaltningsinteresse
Fremmede arter
Name Description Code value
Ansvarsarter
Arter av stor forvaltningsinteresse
Arter av særlig stor forvaltningsinteresse
Fremmede arter

Vis Forvaltningskategori i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1