Fastsettingstype FASTSETTINGSTYPE

kodeliste

Kartverket Gyldig

liste over ulike måter en administrativ grense kan være fastsatt på Merknad: Måten for fastsetting av administrativ grense sier ikke noe om hvor nøyaktig posisjonsbestemmelsen er i forhold til grensemerket eller terrengdetaljer i marka. For grenser kan det derfor framkomme nye og bedre målinger som gir en mer nøyaktig posisjonsbestemmelse.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Beregnet grenseforløpet er kalkulert ut fra gjeldende geodetiske prinsipper for administrative grenser i sjø og innsjø Merknad: For eksempel midtlinjeprinsippet eller beregning av paralleller. Beregnet
BestemteKoordinater grensefastsettelsen inneholder liste med koordinater for grenseforløpet Merknad: En grense med bestemte koordinater kan ikke få målt bedre posisjon uten at det også gjøres et nytt vedtak, for her er det selve koordinatene som er fastsatt. BestemteKoordinater
Grensebeskrivelse grenseforløpet er tekstlig skildret Merknad: Kan være detaljert beskrevet med stedsnavn og retningsangivelser, eller være en oppramsing av bygder el. som overføres til en annen kommune. Grensebeskrivelse
Oppmålt grensa er merket og målt i marka, og oppgitt med koordinater Merknad: Punktet registreres sammen med en posisjonsnøyaktighet, oftest standardavvik (kvalitet). Oppmålt
Verdi Navn Beskrivelse
Beregnet grenseforløpet er kalkulert ut fra gjeldende geodetiske prinsipper for administrative grenser i sjø og innsjø Merknad: For eksempel midtlinjeprinsippet eller beregning av paralleller.
BestemteKoordinater grensefastsettelsen inneholder liste med koordinater for grenseforløpet Merknad: En grense med bestemte koordinater kan ikke få målt bedre posisjon uten at det også gjøres et nytt vedtak, for her er det selve koordinatene som er fastsatt.
Grensebeskrivelse grenseforløpet er tekstlig skildret Merknad: Kan være detaljert beskrevet med stedsnavn og retningsangivelser, eller være en oppramsing av bygder el. som overføres til en annen kommune.
Oppmålt grensa er merket og målt i marka, og oppgitt med koordinater Merknad: Punktet registreres sammen med en posisjonsnøyaktighet, oftest standardavvik (kvalitet).
Name Description Code value
Beregnet
BestemteKoordinater
Grensebeskrivelse
Oppmålt

Vis Fastsettingstype i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1