TilleggsVern Preservation TILLEGGSVERN

datatype

Riksantikvaren Utkast

lovgrunnlag for restriksjoner knyttet til et objekt
legal basis for restrictions related to an object
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
tilleggsvernetype hvilken forvaltningsmessig vernestatus et objekt har Vernetype (kodeliste) 0..1
tilleggsvernedato dato når den angitte vernetype ble gjort gyldig Date 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
TILLEGGSVERNTYPE Vernetype 5 0..1
TILLEGGSVERNEDATO Date 0..1
Name Type English Description
tilleggsvernetype Vernetype preservationType which administrative preservation status an object has
tilleggsvernedato Date preservationDate date when the indicated preservation type came into force

Vis TilleggsVern i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Vernetype 0 ..1
Date 0 ..1