KonsesjonStatus KONSESJONSTATUS

kodeliste

Norges vassdrags- og energidirektorat Gyldig

Liste over mulige status for behandlingen av søknaden om vannkraftkonsesjon i NVE
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Trukket/henlagt sak Søknad er trukket eller henlagt 0
Melding Melding om søknad mottatt 1
Konsesjon søkt Mottatt søknad 2
Søknad på høring Søknad ute på høring 3
Innstilling Innstilling sendt 4
Gitt konsesjon Konsesjon gitt 5
Konsesjon avslått Søknaden er avslått 6
Rest Prosjektet er ikke søkt, men definert i Samlet plan for vassdrag 7
Vernet Prosjektet ligger i et vernet vassdrag 8
Under bygging Prosjektet har fått konsesjon og er under bygging 9
Utbygd Prosjektet er utbygd 10
Utkast søknad Søknad er mottatt, men er i kontroll hos NVE 11
Konsesjonspliktvurdering Prosjektet er under vurdering for om det er konsesjonspliktig 12
Vedtatt konsesjonsfritt Prosjektet trenger ikke konsesjon 13
Vedtatt konsesjonspliktig Prosjektet må konsesjonsbehandles 14
Mottatt klage på gitt konsesjon 21
Mottatt klage på avslått konsesjon 22
Klage på gitt konsesjon sendt OED 23
Klage på avslått konsesjon sendt OED 24
Endelig konsesjon gitt etter behandling i OED 25
Endelig avslag etter behandling i OED 26
Saker etter havenergiloven 27
Nedlagt 30
Stilt i bero av eier 31
Stilt i bero av NVE 32
Verdi Navn Beskrivelse
Trukket/henlagt sak Søknad er trukket eller henlagt
Melding Melding om søknad mottatt
Konsesjon søkt Mottatt søknad
Søknad på høring Søknad ute på høring
Innstilling Innstilling sendt
Gitt konsesjon Konsesjon gitt
Konsesjon avslått Søknaden er avslått
Rest Prosjektet er ikke søkt, men definert i Samlet plan for vassdrag
Vernet Prosjektet ligger i et vernet vassdrag
Under bygging Prosjektet har fått konsesjon og er under bygging
Utbygd Prosjektet er utbygd
Utkast søknad Søknad er mottatt, men er i kontroll hos NVE
Konsesjonspliktvurdering Prosjektet er under vurdering for om det er konsesjonspliktig
Vedtatt konsesjonsfritt Prosjektet trenger ikke konsesjon
Vedtatt konsesjonspliktig Prosjektet må konsesjonsbehandles
Mottatt klage på gitt konsesjon
Mottatt klage på avslått konsesjon
Klage på gitt konsesjon sendt OED
Klage på avslått konsesjon sendt OED
Endelig konsesjon gitt etter behandling i OED
Endelig avslag etter behandling i OED
Saker etter havenergiloven
Nedlagt
Stilt i bero av eier
Stilt i bero av NVE
Name Type Description Code value
Trukket/henlagt sak <undefined>
Melding <undefined>
Konsesjon søkt <undefined>
Søknad på høring <undefined>
Innstilling <undefined>
Gitt konsesjon <undefined>
Konsesjon avslått <undefined>
Rest <undefined>
Vernet <undefined>
Under bygging <undefined>
Utbygd <undefined>
Utkast søknad <undefined>
Konsesjonspliktvurdering <undefined>
Vedtatt konsesjonsfritt <undefined>
Vedtatt konsesjonspliktig <undefined>
Mottatt klage på gitt konsesjon <undefined>
Mottatt klage på avslått konsesjon <undefined>
Klage på gitt konsesjon sendt OED <undefined>
Klage på avslått konsesjon sendt OED <undefined>
Endelig konsesjon gitt etter behandling i OED <undefined>
Endelig avslag etter behandling i OED <undefined>
Saker etter havenergiloven <undefined>
Nedlagt <undefined>
Stilt i bero av eier <undefined>
Stilt i bero av NVE <undefined>

Vis KonsesjonStatus i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1