Vedtak VEDTAK

datatype

Miljødirektoratet Foreslått

Angir hvilke vedtak som er gjort på lokaliteten
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
vedtakDato DateTime 1..1
vedtakType VedtakType (kodeliste) 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
VEDTAKDATO DateTime 1..1
VEDTAK_TYPE VedtakType 1..1
Name Type English Description
vedtakDato DateTime
vedtakType VedtakType

Vis Vedtak i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
DateTime 1 ..1
VedtakType 1 ..1