AndretiltakType TILTAKTYPEANDRE

kodeliste

Geovekst Utkast

forskjellige typer tiltak som fanges kan fanges opp gjennom søknader og saksbehandling hos en offentlig myndighet

Vis AndretiltakType i NVDB Datakatalog