Status Status STATUS

kodeliste

Fiskeridirektoratet Erstattet

objektets tilstand Eksempel: Brukes, drift, foreldet, planlagt etc
the condition of the object Examples:In use, in operation, obsolete, planned, etc.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Brukes B
Drift D
Eksisterende (default) Identisk med tidligere SITSTAT = 3 E
Foreldet Identisk med tidligere SITSTAT = 4 historisk F
I forfall I
Kondemnert K
Nedlagt N
Ombygd O
Planlagt P
Planlagt illustrert Illustrert fremtidig situasjon (Tidligere SITSTAT = 1) P1
Planlagt, prosjektert Prosjektert fremtidig situasjon (Tidligere SITSTAT = 2) P2
Under arbeid U
Vedtatt V
Fjernet FJ
Tenkt tatt i bruk TT
Verdi Navn Beskrivelse
Brukes
Drift
Eksisterende (default) Identisk med tidligere SITSTAT = 3
Foreldet Identisk med tidligere SITSTAT = 4 historisk
I forfall
Kondemnert
Nedlagt
Ombygd
Planlagt
Planlagt illustrert Illustrert fremtidig situasjon (Tidligere SITSTAT = 1)
Planlagt, prosjektert Prosjektert fremtidig situasjon (Tidligere SITSTAT = 2)
Under arbeid
Vedtatt
Fjernet
Tenkt tatt i bruk
Name Type Description Code value
In use <undefined> In use
Operations <undefined> Operations
Existing (default) <undefined> Identical with previous SITSTAT = 3 Existing (default)
Obsolete <undefined> Identical to previous SITSTAT = 4 historical Obsolete
In disrepair <undefined> In disrepair
Condemned <undefined> Condemned
Discontinued <undefined> Discontinued
Rebuilt <undefined> Rebuilt
Planned <undefined> Planned
Illustrated as planned <undefined> Illustrated future situation (Previously SITSTAT = 1 Illustrated as planned
Planned, engineered <undefined> Planned future situation (Previously SITSTAT = 2) Planned, engineered
In progress <undefined> In progress
Vedtatt <undefined>
Removed <undefined> Removed
?? <undefined> ??

Vis Status i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1