Frihøyde FRIHØYDE

kodeliste

Kartverket Erstattet

For synshemmede er det viktig at greiner og takutspring som kan forårsake” kollisjon” ikke kommer inn på gangstier.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
størreEnn225cm > 225 cm størreEnn225cm
mindreEnn225cm < 225 cm mindreEnn225cm
Verdi Navn Beskrivelse
størreEn225cm størreEnn225cm > 225 cm
mindreEn225cm mindreEnn225cm < 225 cm
Name Type Description Code value
størreEnn225cm <undefined>
mindreEnn225cm <undefined>

Vis Frihøyde i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1