FlomsoneID

objekttype

Norges vassdrags- og energidirektorat Erstattet

Flomsonekart prosjektets identifikasjon
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
flomsoneID flomsonekartprosjektets ID nr CharacterString 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
FLOMSONEID CharacterString 12 1..1
Name Type English Description
flomsoneID CharacterString

Vis FlomsoneID i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
CharacterString 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype MidtLinje supertype FlomsoneID
arv subtype NVEFellesegenskaperFlom supertype FlomsoneID