GeolAvgrLinje GeoDelimLine KURVE

objekttype

Norges geologiske undersøkelse Ukjent

generell avgrensning av geologisk objekt
general delimitation of geological object
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
grense forløp som følger overgang mellom ulike fenomener Kurve 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
KURVE Kurve 1..1
Name Type English Description
grense Kurve border course follwing the transition between different real world phenomena

Vis GeolAvgrLinje i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Kurve 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon avgrensning GeolAvgrLinje 0..* KnustBergRegistrering
assosiasjon avgrensning GeolAvgrLinje 0..* SandGrusRegistrering
assosiasjon avgrensning GeolAvgrLinje 0..* SandGrusProspekt
assosiasjon avgrensning GeolAvgrLinje 0..* KnustBergProspekt
assosiasjon avgrensning GeolAvgrLinje 0..* KnustBergProvins
assosiasjon avgrensning GeolAvgrLinje 0..* KnustBergForekomst
assosiasjon avgrensning GeolAvgrLinje 0..* SandGrusForekomst