Aldersgruppe ALDERSGRUPPE

datatype

Kartverket Gyldig

Aldersgruppe med avgrensning fra lavest til høyest tillatte alder
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
høyesteAlder høyeste avgrensning av alder Integer 1..1
lavesteAlder laveste avgrensning av alder Integer 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
HØYESTEALDER Integer 2 1..1
LAVESTEALDER Integer 2 1..1
Name Type English Description
høyesteAlder Integer
lavesteAlder Integer

Vis Aldersgruppe i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Integer 1 ..1
Integer 1 ..1