Dokumentasjonsreferanse DOKUMENTASJONSREFERANSE

datatype

Kartverket Gyldig

henviser til fastsettings- eller lovinformasjon
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
rettskildeTittel navn på lov, forskrift, vedtak, dom eller traktat CharacterString 1..1
rettskildeId referanse til lov, forskrift, vedtak, dom eller traktat i form av kode som angir type dokument, dato og nummer For eksempel: LOV-2012-09-07-65 CharacterString 0..1
hjemmel lov som rettskilden er begrunnet i CharacterString 0..1
fastsettingsmyndighet offentlig instans som har fastsatt en grense CharacterString 0..1
fastsettingsdato dato for når dokumentet ble skrevet, publisert eller revidert Date 1..1
dokumentlink URL til saksdokument CharacterString 0..*
internReferanseKartverket henvisning til saksdokument i Kartverkets eget arkiv Merknad: Gjelder også link til skannet dokument på intern server. CharacterString 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
RETTSKILDETITTEL CharacterString 255 1..1
RETTSKILDEID CharacterString 255 0..1
HJEMMEL CharacterString 255 0..1
FASTSETTINGSMYNDIGHET CharacterString 255 0..1
FASTSETTINGSDATO Date 1..1
DOKUMENTLINK CharacterString 255 0..*
INTERNREFERANSEKARTVERKET CharacterString 255 0..*
Name Type English Description
rettskildeTittel CharacterString
rettskildeId CharacterString
hjemmel CharacterString
fastsettingsmyndighet CharacterString
fastsettingsdato Date
dokumentlink CharacterString
internReferanseKartverket CharacterString

Vis Dokumentasjonsreferanse i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
CharacterString 1 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Date 1 ..1
CharacterString 0 ..*
CharacterString 0 ..*