NøyaktighetsklasseKode NØYAKTIGHETSKLASSE

kodeliste

Kartverket Utkast

Klassifikasjon av stedfestingsnøyaktighet på teiggrensepunkt er basert på kodet nøyaktighet på teiggrensepunktene. Klassifikasjon av stedfestingsnøyaktighet på grenser er basert på dårligste nøyaktighet til grensepunktene til grensen.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
NøyaktigeMålinger Nøyaktige målinger Utvalg: S<= 10 cm. S er (antatt) standardavvik NøyaktigeMålinger
MiddelsNøyaktigeOgTransformerteMålinger Middels nøyaktige målinger og gamle nøyaktige målinger som er transformerte Utvalg: S>10 og S<=30 cm. S er (antatt) standardavvik MiddelsNøyaktigeOgTransformerteMålinger
MindreNøyaktigeMålingerOgGrenserFraTK Mindre nøyaktige målinger og grenser hentet fra tekniske kart Utvalg: S>30 og S<200 cm. S er (antatt) standardavvik MindreNøyaktigeMålingerOgGrenserFraTK
MindreNøyaktigeGrenserOgGrenserFraØK Mindre nøyaktige grenser og grenser hentet fra kartserien Økonomisk kartverk (M: 5000) Utvalg: S>=200 og S<500 cm. S er (antatt) standardavvik MindreNøyaktigeGrenserOgGrenserFraØK
LiteNøyaktigeGrenserOgGrenserFraN50 Lite nøyaktige grenser og grenser hentet fra kartserien Norge 1:50 000 Utvalg: S>= 500 cm og målemetode er ikke lik 80, 81 eller 82 (skisserte data). S er (antatt) standardavvik LiteNøyaktigeGrenserOgGrenserFraN50
SkisserteGrenser Skisserte data. Utvalg: S>=500 og Målemetode =80, 81 eller 82 (skisserte data). S er (antatt) standardavvik. SkisserteGrenser
IngenNøyaktighet Data uten nøyaktighet. IngenNøyaktighet
Verdi Navn Beskrivelse
NøyaktigeMålinger Nøyaktige målinger Utvalg: S&lt;= 10 cm. S er (antatt) standardavvik
MiddelsNøyaktigeOgTransformerteMålinger Middels nøyaktige målinger og gamle nøyaktige målinger som er transformerte Utvalg: S&gt;10 og S&lt;=30 cm. S er (antatt) standardavvik
MindreNøyaktigeMålingerOgGrenserFraTK Mindre nøyaktige målinger og grenser hentet fra tekniske kart Utvalg: S&gt;30 og S&lt;200 cm. S er (antatt) standardavvik
MindreNøyaktigeGrenserOgGrenserFraØK Mindre nøyaktige grenser og grenser hentet fra kartserien Økonomisk kartverk (M: 5000) Utvalg: S&gt;=200 og S&lt;500 cm. S er (antatt) standardavvik
LiteNøyaktigeGrenserOgGrenserFraN50 Lite nøyaktige grenser og grenser hentet fra kartserien Norge 1:50 000 Utvalg: S&gt;= 500 cm og målemetode er ikke lik 80, 81 eller 82 (skisserte data). S er (antatt) standardavvik
SkisserteGrenser Skisserte data. Utvalg: S&gt;=500 og Målemetode =80, 81 eller 82 (skisserte data). S er (antatt) standardavvik.
IngenNøyaktighet Data uten nøyaktighet.
Name Description Code value
NøyaktigeMålinger
MiddelsNøyaktigeOgTransformerteMålinger
MindreNøyaktigeMålingerOgGrenserFraTK
MindreNøyaktigeGrenserOgGrenserFraØK
LiteNøyaktigeGrenserOgGrenserFraN50
SkisserteGrenser
IngenNøyaktighet

Vis NøyaktighetsklasseKode i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1