YttergrenseSokkel YTTERGRENSESOKKEL

objekttype

Kartverket Gyldig

dokumentert og godkjent ytre begrensningslinje for den undersjøiske forlengelsen av landmassen ut til de store havdyp

Vis YttergrenseSokkel i NVDB Datakatalog