Fylkesnummer CountyNumber FYLKESNR

kodeliste

Miljødirektoratet Gyldig

offisiell nummerering av fylker i henhold til SSBs offisielle liste Merknad: Det presiseres at fylkesnummer alltid skal ha 2 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Fylkesnummer benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 2 siffer
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Østfold 01
Akershus 02
Oslo 03
Hedmark 04
Oppland 05
Buskerud 06
Vestfold 07
Telemark 08
Aust-Agder 09
Vest-Agder 10
Rogaland 11
Hordaland 12
Sogn og Fjordane 14
Møre og Romsdal 15
Sør-Trøndelag 16
Nord-Trøndelag 17
Nordland 18
Troms 19
Finnmark 20
Svalbard 21
Jan Mayen 22
Kontinental-sokkelen 23
Verdi Navn Beskrivelse
01 Østfold
02 Akershus
03 Oslo
04 Hedmark
05 Oppland
06 Buskerud
07 Vestfold
08 Telemark
09 Aust-Agder
10 Vest-Agder
11 Rogaland
12 Hordaland
14 Sogn og Fjordane
15 Møre og Romsdal
16 Sør-Trøndelag
17 Nord-Trøndelag
18 Nordland
19 Troms
20 Finnmark
21 Svalbard
22 Jan Mayen
23 Kontinental-sokkelen
Name Type Description Code value
Østfold <undefined> Østfold
Akershus <undefined> Akershus
Oslo <undefined> Oslo
Hedmark <undefined> Hedmark
Oppland <undefined> Oppland
Buskerud <undefined> Buskerud
Vestfold <undefined> Vestfold
Telemark <undefined> Telemark
Aust-Agder <undefined> Aust-Agder
Vest-Agder <undefined> Vest-Agder
Rogaland <undefined> Rogaland
Hordaland <undefined> Hordaland
Sogn og Fjordane <undefined> Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal <undefined> Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag <undefined> Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag <undefined> Nord-Trøndelag
Nordland <undefined> Nordland
Troms <undefined> Troms
Finnmark <undefined> Finnmark
Svalbard <undefined> Svalbard
Jan Mayen <undefined> Jan Mayen
the continental shelf <undefined> the continental shelf

Vis Fylkesnummer i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1