ArealressursAvgrensingType AreaResourceDelimitationType

kodeliste

Norsk institutt for bioøkonomi Ukjent

informasjon om grense som er henta fra annet datasett
information relating to boundary retrieved from another set of data
Navn Beskrivelse Kodeverdi
ArealressursGrense grense mot annet arealressurskartlagt areal 4206
IkkeKartlagtgrense grense mot ikke kartlagt område 9300
Isbregrense grense mot isbre 3310
Lagringsenhetgrense grense for lagringsenhet 9111
Samferdselsgrense grense mot samferdselsområde 7200
Vanngrense grense mot vann 3000
Verdi Navn Beskrivelse
ArealressursGrense grense mot annet arealressurskartlagt areal
IkkeKartlagtgrense grense mot ikke kartlagt område
Isbregrense grense mot isbre
Lagringsenhetgrense grense for lagringsenhet
Samferdselsgrense grense mot samferdselsområde
Vanngrense grense mot vann
Name Type Description Code value
AreaResourceBoundary <undefined> boundary toward another area resource surveyed area AreaResourceBoundary
NonSurveyedBoundary <undefined> boundary on a non-surveyed area NonSurveyedBoundary
GlacierBoundary <undefined> boundary on a glacier GlacierBoundary
Storage Unit Boundary <undefined> boundary for storage unit Storage Unit Boundary
Traffic boundary <undefined> boundary on traffic area Traffic boundary
Water boundary <undefined> boundary on water Water boundary

Vis ArealressursAvgrensingType i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1