Adressetype ADRESSETYPE

kodeliste

Kartverket Gyldig

Offisielle adresser er enten en Vegadresse (Storgata 10) eller en Matrikkeladresse (34/3)
Navn Beskrivelse Kodeverdi
matrikkeladresse offisiell adresse i form av et gårds- og bruksnummer og eventuelt et festenummer, eventuelt også et undernummer (Matrikkelforskriften § 2j) Merknad: Matrikkeladresse er adresseidentifikasjon der det ikke er tildelt vegadresse. matrikkeladresse
vegadresse Offisiell adresse i form av et adressenavn og et adressenummer (matrikkelforskriften § 2i). Merknad: Vegadresser er enkeltadresser innen en "veg" (adresseområde) i en kommune. Vegadresse identifiseres innen kommunen ved adressekode (vegkode), husnummer (nummer) og eventuelt bokstav vegadresse
Verdi Navn Beskrivelse
matrikkeladresse offisiell adresse i form av et gårds- og bruksnummer og eventuelt et festenummer, eventuelt også et undernummer (Matrikkelforskriften § 2j) Merknad: Matrikkeladresse er adresseidentifikasjon der det ikke er tildelt vegadresse.
vegadresse Offisiell adresse i form av et adressenavn og et adressenummer (matrikkelforskriften § 2i). Merknad: Vegadresser er enkeltadresser innen en "veg" (adresseområde) i en kommune. Vegadresse identifiseres innen kommunen ved adressekode (vegkode), husnummer (nummer) og eventuelt bokstav
Name Description Code value
matrikkeladresse
vegadresse

Vis Adressetype i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1