DamKategori DAMKATEGORI

kodeliste

Norges vassdrags- og energidirektorat Gyldig

kategori av dam: dvs reguleringsdam, dam som demmer opp/senker uten regulering. Dam ved bekkeinntak, dam i elv, dam ved sluse
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Dam ved et reguleringsmagasin Dam ved et magasin med en regulering 1
Dam ved en oppdemt/senket innsjø 2
Dam i elv Dam som demmer opp en elv uten magasin 3
Dam ved et bekkeinntak 4
Dam som er en sluse 5
Ukjent 6
Verdi Navn Beskrivelse
Dam ved et reguleringsmagasin Dam ved et magasin med en regulering
Dam ved en oppdemt/senket innsjø
Dam i elv Dam som demmer opp en elv uten magasin
Dam ved et bekkeinntak
Dam som er en sluse
Ukjent
Name Type Description Code value
Dam ved et reguleringsmagasin <undefined>
Dam ved en oppdemt/senket innsjø <undefined>
Dam i elv <undefined>
Dam ved et bekkeinntak <undefined>
Dam som er en sluse <undefined>
Ukjent <undefined>

Vis DamKategori i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1