Vegadresse VEGADRESSE

datatype

Kartverket Gyldig

Identifisering av vegadresse
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
adressenavn Gatenavn, nummer og bokstav CharacterString 0..1
postnummer firesifret kode som identifiserer et postnummerområde Merknad: Det første sifferet angir postsone, de to første sifrene angir postregion, de tre første sifrene angir postområde og alle fire sifrene angir postnummerområde/poststed. CharacterString 1..1
poststed navn på poststed i henhold til Postens egne lister CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
ADRESSENAVN CharacterString 300 0..1
POSTNUMMER CharacterString 4 1..1
POSTSTED CharacterString 50 0..1
Name Type English Description
adressenavn CharacterString
postnummer CharacterString
poststed CharacterString

Vis Vegadresse i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
CharacterString 0 ..1
CharacterString 1 ..1
CharacterString 0 ..1