MudretOmråde DredgedArea

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

oppmudret anlegg eller område med regelmessig opprettholdt dybde Merknad: Tilsvarer DRGARE i S-57
dredged facility or area with a continuously maintained depth Note: Corresponds to DRGARE in S-57
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
område objektets utstrekning Flate 0..1
posisjon sted som objektet eksisterer på Punkt 0..1
minimumsdybde minste dybde innen et område Dybde (datatype) 1..1
maksimumsdybde største dybde innen et område Dybde (datatype) 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Flate Flate 0..1
Punkt Punkt 0..1
DYBDE_MIN Dybde 6 1..1
DYBDE_MAX Dybde 1..1
Name Type English Description
område Flate extent area over which an object extends
posisjon Punkt position location where the object exists
minimumsdybde Dybde depthRangeValue1 the minimum (shoalest) value of a depth range. Note: S-57 DRVAL1
maksimumsdybde Dybde depthRangeValue2 the maximum (deepest) value of a depth range. Note: S-57 DRVAL2

Vis MudretOmråde i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Flate 0 ..1
Punkt 0 ..1
Dybde 1 ..1
Dybde 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon MudretOmråde 1 avgrensning MudretOmrådegrense 0..*
assosiasjon Havflate 1 MudretOmråde MudretOmråde 0..*
assosiasjon MudretOmråde 0..1 tørrfallAvgrensning Tørrfallsgrense 0..*
assosiasjon MudretOmråde 1 avgrensning AvgrensningLandSjø 0..*