KasusForSkrivemåte

datatype

Kartverket Utkast

Systemet tar høyde for at man i noen språk bøyer stedsnavn etter kasus og da deles stedsnavnet opp i funksjonstilegg og kjernenavn.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
funksjonstillegg Løst tillegg som beskriver bruk eller funksjon av hovedelementet. Eksempel: - kirke, - brygge, - bru, - tunnelen. CharacterString 0..1
kasusTilKjernenavn Kasusen nominativ er påkrevd og defaultverdi ved registrering. Det er behov for å registrere skrivemåter i to kasus: Nominativ (oppslagsform) og genitiv. Dette er fordi kjernenavnet bøyes i forbindelse med funksjonstillegg som kommune, kirke, skole, bru, osv... Kasustypekode (kodeliste) 1..1
kjernenavn Selve stedsnavnet, uten tillegg. I navnet Lille Rud er det Rud som er kjernenavnet, Lille er variasjonstillegget. "Bålerud brygge" består av kjernenavnet "Bålerud" og funksjonstillegget "brygge". CharacterString 1..1
oppdateringsdato Dato for siste oppdatering av kasus for skrivemåte. DateTime 1..1
registreringsdato Dato for første registrering. DateTime 1..1
variasjonstillegg Løst tillegg som vanligvis står foran kjernenavnet. Beskriver vanligvis retning eller størrelse, f.eks. Østre -, Nedre -, Store-. CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
funksjonstillegg CharacterString 0..1
kasusTilKjernenavn Kasustypekode 1..1
kjernenavn CharacterString 1..1
oppdateringsdato DateTime 1..1
registreringsdato DateTime 1..1
variasjonstillegg CharacterString 0..1
Name Type English Description
funksjonstillegg CharacterString
kasusTilKjernenavn Kasustypekode
kjernenavn CharacterString
oppdateringsdato DateTime
registreringsdato DateTime
variasjonstillegg CharacterString

Vis KasusForSkrivemåte i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
CharacterString 0 ..1
Kasustypekode 1 ..1
CharacterString 1 ..1
DateTime 1 ..1
DateTime 1 ..1
CharacterString 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Skrivemåte 1 kasuser KasusForSkrivemåte 1..*