Stryk Torrent

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Gyldig

elvestrekning der vannhastigheten er høy og bunnen meget ujevn, ofte med oppstrikkende steiner eller fjellpartier, men uten at det dannes et vannfall eller en foss
Quoted height of fall for torrent.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
fallHøyde angitt fallhøyde i foss og stryk Real 0..1
posisjon sted som objektet eksisterer på Punkt 0..1
senterlinje forløp som følger objektets sentrale del Kurve 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
FALLHØYDE Real 10 0..1
Punkt Punkt 0..1
Kurve Kurve 1..1
Name Type English Description
fallHøyde Real heightOfDrop stated height of drop in waterfalls and rapids
posisjon Punkt position location where the object exists
senterlinje Kurve centerline cource follwed by the central part of the object

Vis Stryk i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Real 0 ..1
Punkt 0 ..1
Kurve 1 ..1