VA_Kum

objekttype

Geovekst Gyldig

en kum som har en spesiell funksjon i VA-nettet, ut over det å være en kontainer for andre VA-koplinger.

Vis VA_Kum i NVDB Datakatalog