ElvUtlopTypeKode_NVE

kodeliste

Norges vassdrags- og energidirektorat Utkast

Kodeliste for elvutløpskode
Navn Beskrivelse Kodeverdi
h Utløp i Hav h
i Utløp i innsjø/magasin i
iM Utløp i magasin iM
sE Utløp i samløp med annen elv sE
sM Utløp i samløp i magasin sM
Verdi Navn Beskrivelse
h Utløp i Hav
i Utløp i innsjø/magasin
iM Utløp i magasin
sE Utløp i samløp med annen elv
sM Utløp i samløp i magasin
Name Description Code value
h
i
iM
sE
sM

Vis ElvUtlopTypeKode_NVE i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1