Sensortype Type SENSORTYPE

kodeliste

Geovekst Gyldig

type sensor
Navn Beskrivelse Kodeverdi
annen Annen type sensor annen
kamera Kamera kamera
strøm Sensor for måling av strøm i vann strøm
temperatur termometer temperatur
vannstand Vannstandsmåler vannstand
vind vindmåler vind
værstasjon Vind, tempratur, vannsatnd værstasjon
Verdi Navn Beskrivelse
annen Annen type sensor
kamera Kamera
strøm Sensor for måling av strøm i vann
temperatur termometer
vannstand Vannstandsmåler
vind vindmåler
værstasjon Vind, tempratur, vannsatnd
Name Description Code value
annen
kamera
strøm
temperatur
vannstand
vind
værstasjon

Vis Sensortype i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1