ArealressursKartstandard AreaResourceMapStandard

kodeliste

Norsk institutt for bioøkonomi Ukjent

informasjon om hvilket klassifikasjonssystem som er brukt
information concerning which classification system has been used
Navn Beskrivelse Kodeverdi
AR5 AR5
AR5 enkel AR5E
Verdi Navn Beskrivelse
AR5
AR5 enkel
Name Type Description Code value
AR5 <undefined> AR5
AR5 single <undefined> AR5 single

Vis ArealressursKartstandard i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1