GrensetypeSjø BoundaryTypeSea GRENSETYPESJØ

kodeliste

Kartverket Ukjent

benyttes for å angi type sjøgrense
used to indicate type of sea boundary
Navn Beskrivelse Kodeverdi
1 nautisk mil maritim grense beregnet 1 nm utenfor og parallelt med grunnlinjen ved Fastlands-Norge 10
Verdi Navn Beskrivelse
1 nautisk mil maritim grense beregnet 1 nm utenfor og parallelt med grunnlinjen ved Fastlands-Norge
Name Description Code value
1 nautisk mil

Vis GrensetypeSjø i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1