Belysning BELYSNING

kodeliste

Kartverket Erstattet

Kodeliste for belysning, gjelder både turvei og Toalett/Omkledning.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
belysning godt og gjennomgående belyst belysning
delvisBelyst Belysning er på plass, men belysningen er enten svak eller ikke gjennomgående slik at det finnes mørke områder; gjelder også lyspærer som er ødelagt (bruk kommnetarfelt i dette tilfelle). delvisBelyst
ikkeBelysning Ingen anordning for belysning i det hele tatt. ikkeBelysning
Verdi Navn Beskrivelse
belysning belysning godt og gjennomgående belyst
delvisBelyst delvisBelyst Belysning er på plass, men belysningen er enten svak eller ikke gjennomgående slik at det finnes mørke områder; gjelder også lyspærer som er ødelagt (bruk kommnetarfelt i dette tilfelle).
ikkeBelysning ikkeBelysning Ingen anordning for belysning i det hele tatt.
Name Type Description Code value
belysning <undefined>
delvisBelyst <undefined>
ikkeBelysning <undefined>

Vis Belysning i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1