NasjonalArealplanId

datatype

Kartverket Gyldig

landsdekkende entydig og unikt kjennetegn (identifikasjon) på en arealplan.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
administrativEnhet entyding identifikasjon av administrativ enhet Landskode 1..1
planidentifikasjon entydig identifikasjon for en plan innen en kommune eller et fylke (pbl. 1985 § 18, § 19-1 sjette ledd, § 20-1 andre og femte ledd og § 22 og § 28-2/pbl. §§ 6-4, 8-1, 9-1, 11-1 og § 12-1, samt kart- og planforskriften § 9 andre og sjette ledd) CharacterString 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Landskode 1..1
PLANID CharacterString 16 1..1
Name Type English Description
administrativEnhet Landskode
planidentifikasjon CharacterString

Vis NasjonalArealplanId i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Landskode 1 ..1
CharacterString 1 ..1